Krachten bundelen op de arbeidsmarkt

Woensdagmorgen 3 juli jl. is bij de Gèskieker tijdens een informatieochtend met ondernemers, gemeente, VMBO ’t Schylger Jouw, ROC de Friese Poort, en NHL Stenden een eerste stap gezet tot nauwe samenwerking. Wethouder Jeltje Hoekstra benadrukte in haar welkomstwoord de meerwaarde om eilanders een goede toekomstbestendige opleiding en baan op Terschelling te bieden en onderstreepte daarmee het grote belang van een breder onderwijsaanbod op het eiland.