Kaatsen


Afgelopen zondag werd op het kaatsveld achter de kerk in Hoorn de Bakvis-Partij gespeeld. Onder zeer warme omstandigheden werd er door vier parturen gestreden om de fel begeerde prijzen. Er werden twee driemans- en twee tweemans parturen gevormd, die allemaal een keer tegen elkaar speelden.
Op de eerste plaats eindigde het partuur Rein Jan Buren met 19 punten, op de tweede plaats gevolgd door partuur Annie Poelstra met 18 punten en partuur Pieter werd derde met 16 punten. Rein Jan Buren werd tot ‘Koning van de partij’ verkozen.