Kaatsen


Afgelopen zondag werd de Haye Willemsma-partij georganiseerd op het veld achter de kerk in Hoorn. Er waren acht kaatsers aanwezig zodat er vier parturen konden worden gevormd. Er werd door ieder partuur drie keer gekaatst. Winnaar werd het partuur van Franek Bikowski en Annie Poelstra, waarna Annie tot Koningin van de partij werd gekroond.