Kaatsen

kaatsenAfgelopen zondag vond de Aannemersbedrijf Jaap Bos-partij plaats. Hierbij streden maar liefst twaalf parturen streden om de prijzen, kransen en de koningstitel. De finale ging tussen het partuur Jan Meindertsma, Kor v.d. Wal en Fred Fiege en het partuur van John Adema, Sander Bakker en Pieter Bergsma. Dit laatste partuur had het tactisch goed voor elkaar en won dan ook de finale met 5-2 6-0. John werd ook gekozen tot koning. Het volledige verslag en alle uitslagen zijn te vinden op www.kaatsverenigingterschelling.nl.