Kaatsen

KAATSENOnder prima weersomstandig-heden werd afgelopen zondag de Haye Willemsma-partij gespeeld op het kaatsveld in Hoorn. Zestien deelnemers werden verdeeld over zes parturen, waardoor er twee parturen gevormd door twee man speelden. Na het spelen van twee poules waren Erik, Fred en Germ de eindwinnaars. In de gezellige nazit werd Erik met één stem verschil gekozen tot Koning van de partij.