Inspirerende jaarvergadering Stichting Baai Dellewal

1553 dellewal“Het ophalen van de paarden van de Groede is te vergelijken met Baai Dellewal: het vraagt om samenwerking. Samenwerking is ook nodig om het unieke stukje Terschelling van Baai Dellewal te behouden.” Met die woorden opende dagvoorzitter Remi Hoeve de verga-dering van Stichting Natuurherstel Baai Dellewal op 9 oktober jl. Ruim zeventig belangstellenden, onder wie portefeuillehouder De Jong en een raadslid, waren bijeen in Ons Huis op West om o.a. te discussiëren over de koers van de stichting.