Huuske op ‘e Hoek staat weer op het strand

huuskeIn dichte mist werd het gerestaureerde drenkelingenhuisje, dat gedurende het afgelopen zomerseizoen veel bekijks had getrokken op camping Duinkant in Oosterend, op een platte kar naar de nieuwe bestemming getransporteerd.
Verplaatsing van het huisje naar een nieuwe plek, die zich dichter bij de duinen bevindt dan de oude, was noodzakelijk geworden omdat het op de oude locatie dreigde te verzakken. Medio januari werd het huuske daarom van de oude palen verwijderd. Met grote precisie plaatsten Henk Trip en Wim Blaak van loon- en grondverzetsbedrijf Trip Hek het huuske op de palen die op 17 augustus al bij paal 24 in het zand waren geplaatst.