Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog

Vorige week vrijdag overhandigde Saskia Smit het eerste exemplaar van het boek ‘Dagboek van Iem Smit’ aan haar oom Hannes Smit, zoon van de in 1999 overleden Terschellinger stuurman. In het 64 pagina’s tellende boek omschrijft Iem hoe hij de bezettingsjaren op Terschelling tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft beleefd. Het idee om de aantekeningen van haar opa in boekvorm uit te brengen ontstond nadat ze in het tv-programma ‘Verborgen verleden van Nederland’ enkele fragmenten uit het dagboek van haar opa had voorgelezen. Ze kreeg daar veel leuke reacties op, en zo ontstond het idee om de aantekeningen in boekvorm uit te brengen.