Grote opkomst bij jaarvergadering ‘de Buul’

Vorige week vrijdag wapperde de oranje/wit/blauwe vlag met het schip in de mast bij café-restaurant Zonneweelde in Hoorn ten teken dat de jaarlijkse deelhebbers-vergadering van de Groot-Schippersbuidel of Zeemans-assurantiebeurs, ook wel ‘de Buul’ genoemd, daar werd gehouden. De agenda voor deze vergadering was twee weken geleden tijdens de bestuursvergadering op de eerste vrijdag na nieuwjaar vastgesteld. Dat ‘de Buul’ nog leeft, bleek wel uit het feit dat er zich 51 mannen en vrouwen in Zonneweelde meldden.