Groen licht voor nieuwbouw op het B&Y-terrein

Vorige week woensdag deed de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak inzake het bestemmingsplan B&Y-terrein dat de gemeenteraad van Terschelling heeft vastgesteld. De uitspraak gaat ook over een omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Terschelling heeft verleend. Met het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning mag Segesta negentien recreatie-appartementen en vier permanente woningen bouwen op het zogenoemde B&Y-terrein aan de rand van West-Terschelling, tussen het Groene Strand en de Zwarteweg