Gras van de Boschplaat voor de boeren

Foto: Neeke Smit

Vorige week hebben een aantal boeren een klein gedeelte van de Boschplaat gemaaid. Ze hebben vanwege de aanhoudende droogte te kampen met een bijzonder lage opbrengst van de eigen graslanden. Op hun verzoek heeft Staatsbosbeheer een gebied van ca. 14 hectare op de Boschplaat aangewezen dat gemaaid mag worden. Het leverde 334 kuilbalen op, die werden verdeeld onder de zeven geïnteresseerde boeren. “We hopen op deze manier de boeren een helpende hand te kunnen bieden”, aldus boswachter Iris de Boer. “Bovendien is het voor de natuur niet schadelijk.”