Gouden Grutto 2020 voor Egbert Zorgdrager

Biologisch melkveehouder Egbert Zorgdrager uit Formerum-Zuid heeft uit handen van Vogelbescherming Nederland de Gouden Grutto-award ontvangen. De prijs bestaat uit een bronzen wisseltrofee en een geldbedrag van € 5.000,=. Op het bedrijf van Egbert Zorgdrager spelen weidevogels een prominente rol en krijgt de natuur volop de ruimte volgens het principe ‘eerst de vogels, dan de koeien’. Zo wordt bijna de helft van zijn land later in het seizoen gemaaid, waardoor de vogels de gelegenheid krijgen om hun broedcyclus te voltooien. Ondanks al deze maatregelen heeft hij een gezond boerenbedrijf.