Getijdenwijzer in de jachthaven


In de editie van vorige week maakten wij melding van de officiële ingebruikneming van de getijdenwijzer in de passantenhaven op West Terschelling. Op bijgaande foto brengen we de getijdenwijzer in beeld. Het interactieve object bestaat uit twee met elkaar verbonden masten. Eén van de masten staat op het land, de andere in het water. Bezoekers kunnen het getij ‘actief’ beleven door het object in te lopen.
De getijdenwijzer is door kunstenaar Marc van Vliet speciaal ontworpen voor de jachthaven op Terschelling in nauwe samenwerking met havenmeester Tjebbe van Weeren.