Geslaagde excursie naar Ameland voor toekomstvisie Boschplaat

Op zaterdag 11 maart heeft een delegatie van bijna veertig Terschellingers een bezoek gebracht aan Ameland. De excursie is georganiseerd door Staatsbosbeheer, dat daarvoor de hulp inriep van Rijkswaterstaat, It Fryske Gea en de Amelander Staatsbosbeheerders. Doel was te zien hoe de westpunt van Ameland en de Hon op de oostpunt beheerd worden, dit ter inspiratie voor het opstellen van een toekomstvisie voor de Boschplaat.