Gedenkboek gepresenteerd


Afgelopen weekend vierde de Gereformeerde Kerk van Terschelling haar 125-jarig bestaan met een feestelijke bijeenkomst in ET-10 op zaterdagavond en een bijzondere kerkdienst op zondagochtend. Hoogtepunt van de avond in ET-10 vormde de presentatie van het gedenkboek dat journalist Arjen Bakker en archivaris Jan de Ruiter maakten naar aanleiding van het jubileum.