Folkshegeskoalle te goed verstopt in het bos?

1508 folkshegeskoalleDe Folkshegeskoalle in Hoorn is voor veel eilanders onbekend. Dat blijkt uit een onderzoek dat twintig studenten van de NHL-hogeschool hebben gedaan in opdracht van de Folkshegeskoalle. De studenten van de hogeschool uit Leeuwarden waren afgelopen week voor het onderzoek gedurende twee dagen te gast op de Folkshegeskoalle. ‘We hebben hier een prachtig bedrijf met veel mogelijkheden, ik heb het idee dat te weinig eilanders weten van het bestaan,’ aldus Amarins Geveke, sinds 1 juli directeur van de Folkshegeskoalle. De vraag aan de studenten van NHL-Excellent was dan ook om onderzoek te doen naar het imago van de FHS op het eiland en om te kijken waar meer kan worden gedaan om eilanders te betrekken bij de FHS.