Excursies aanpak watercrassula

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 februari werden er een tweetal excursies georganiseerd waarbij provincie Fryslân en Staatsbosbeheer geïnteresseerden uitnodigden mee te gaan naar het ‘watercrassula werkgebied’. Deelnemers werden begeleid naar de reeds aangepakte gebieden en wandelden vervolgens ruim langs de besmette gebieden waar de watercrassula momenteel wordt bestreden. Tijdens de excursie toonden de deelnemers zich zeer geïnteresseerd en was er volop gelegenheid vragen te stellen.