Een kijkje in het werk van de griffier

Tijdens de openbare gemeentelijke vergaderingen, zoals de raadsvergadering en de raadscommissievergadering, moet altijd een griffier aanwezig zijn. Een griffier staat officieel in dienst van de gemeenteraad en is intermediair tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie. Eilanders Janny Hofman en Nienke de Jong – de Vries vervullen samen deze functie. Janny als griffier sinds eind 2013 (32 uur) en Nienke sinds 2016 (16 uur) als loco-griffier. “Het is belangrijk om vervanging beschikbaar te hebben”, legt Nienke uit. “Daarom ben ik als loco-griffier benoemd zodat ik Janny kan vervangen in geval van vakanties of ziekte.”