Drukte aan boord van de Holland

Afgelopen zaterdag koos de zeesleepboot Holland, na een verblijf van twee weken in de haven van Terschelling, weer het ruime sop richting Harlingen. In die periode van twee weken brachten velen een bezoek aan de nostalgische zeesleper: tijdens rondleidingen die dagelijks werden gehouden of tijdens een van de evenementen die door de Stichting Guusjen werden georganiseerd. Kirsten Walgreen, secretaris/penningmeester van de Stichting Guusjen, kijkt met een tevreden gevoel terug op de afgelopen twee weken. “We hadden over aanloop niet te klagen. Er kwamen 750 bezoekers, verdeeld over veertien activiteiten aan boord.”