Delen van scheepswrak onderzocht

Vorige week woensdag kwamen experts van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed naar Terschelling om delen te onderzoeken van het scheepswrak dat onder invloed van de storm Ciara bij paal 10 boven water was gekomen. Burgemeester Bert Wassink en wethouder Sietze Haringa kwamen naar de gemeentewerf aan de Nieuwe Dijk om zich uitvoerig te laten informeren. Maritiem archeoloog Thijs Coenen sprak van een “unieke vondst” en trok de voorzichtige conclusie dat de wrakdelen afkomstig waren van een 25 tot 30 meter lang handelsschip uit de 16e eeuw. “Het is eeuwig zonde dat er ongecontroleerd met het wrak is omgegaan, zodat we het wrak niet op het strand hebben kunnen onderzoeken”, aldus Coenen.