zeevaartschool

Directeur MIWB Gerrit van Leunen: “Kwaliteit blijft belangrijk”

MIWBAfgelopen vrijdag vond de traditionele nieuwjaarsreceptie plaats van de Hogere Zeevaartschool. Directeur Gerrit van Leunen gaf in zijn toespraak aan zeer tevreden te zijn over de instroom van nieuwe studenten. Bovendien was hij “bijzonder blij” dat de bouw van de nieuwe campus nu een feit is. Er zijn tevens plannen voor een ingrijpende renovatie van de bestaande gebouwen. “Indien alles volgens planning verloopt, zal er in 2018 niet alleen een nieuwe campus staan maar ook een volledig gerenoveerd schoolgebouw.” Kwaliteit blijft voor het MIWB belangrijk. “Ondanks de sterke groei van de laatste jaren stellen wij alles in het werk om onze kwaliteit te handhaven.”

Nieuwe campus Maritiem Instituut een feit

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdagavond deelde wethouder Teun de Jong verheugd mee dat woningstichting De Veste, de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) en de gemeente Terschelling overeenstemming hebben bereikt over de bouw van een nieuwe campus op Terschelling.
Dat betekent dat er op 1 september 2017 een nieuwe campus van de NHL op Terschelling zal staan.Het bouwen van de nieuwe campus heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar kan nu van start gaan. De gemeente begint volgende week direct met het bouwrijp maken van het plangebied in het bos aan de Burgemeester van Heusdenweg.

Waardige Zeeliedenherdenking goed bezocht

Foto: Gerrit van Goor

Afgelopen zaterdag vonden velen de weg naar de Westerkerk voor de jaarlijkse Zeeliedenherdenking. Het thema dit jaar was: ‘Terschellingers in dienst van de Koninklijke Marine’. Voorafgaand aan de kranslegging werd een samenkomst gehouden in de Westerkerk. Na een korte inleiding door Gert Cupido van het co-mité Zeeliedenherdenking zongen de West Aleta Singers het nummer ‘Eternal Father’. Burgemeester Bert Wassink ging in zijn toespraak in op de maritieme geschiedenis van het eiland. In het bijzonder het leven van Gerrit Luidenga, die een belangrijke bijdrage leverde aan de totstandkoming van het zeeliedenmonument, werd nader belicht. Wassink toonde zich blij verrast door de grote groep kinderen die de herdenking bijwoonden.Foto: Gerrit van Goor

Diploma-uitreiking MIWB

E70B9756Vorige week vrijdagmiddag vond de jaarlijkse diploma-uitreiking aan het Maritiem Instituut Willem Barentsz plaats. Veelal vergezeld door familieleden kwamen vijftien studenten naar de school om hun diploma in ontvangst te nemen; zeven voor de opleiding Maritiem Officier en acht voor de opleiding Ocean Technology.Algemeen directeur Gerrit van Leunen lichtte toe dat in het schooljaar 2014-2015 in totaal 44 studenten afstudeerden. Door het modulaire systeem sluiten studenten op verschillende tijdstippen hun studie af, waardoor niet iedereen op hetzelfde moment het diploma in ontvangst kan nemen.

Mini-expositie in Zeevaartschool

 In het kader van het thema ‘Nederlandse koopvaardij tijdens de Tweede Wereld-oorlog’ heeft Willem Geluk uit Steenwijk vorige week woensdag een kleine expo-sitie ingericht in het gebouw van het Maritiem Instituut Willem Barentsz op West. Het is de tweede keer dit jaar dat hij in samenwerking met de vereniging van oud-leerlingen van de Zeevaartschool een expositie inricht. Speciaal voor dit doel heeft de vereniging een vitrine aan de school geschonken. De huidige expositie betreft de bouw van de reddingboot ‘Willem Horsman’.