zeehonden

Zeehondenopvang op West heropend

Half juni kreeg de Zeehonden Opvang Terschelling (ZOT) het goede nieuws van de gemeente Terschelling dat er opnieuw een vergunningen is afgegeven. Hierdoor kunnen er huilers worden opgevangen op de locatie aan de Nieuwe Dijk op West. 

Tot nu toe zijn er vier zeehonden opgevangen. Na de sluiting van de ZOT vorig jaar zijn er een aantal dingen veranderd. Er is een nieuwe hoofdverzorger aangesteld die de dagelijkse leiding heeft, Ies Akkerdaas. Zij is een gepensioneerde dierenarts met haar roots in Utrecht. Ze komt haar hele leven al op Terschelling en heeft er nu zin in om als vrijwilliger bij de ZOT aan de gang te gaan.

Zeehondenopvang bijna gereed

Dankzij de inzet en steun van diverse eilanders en eilander bedrijven is de bouw van de nieuwe accommodatie voor de zeehondenopvang op het bedrijventerrein aan de Nieuwe Dijk op West bijna afgerond.
De gemeente verleende eerder al een tijdelijke vergunning en stelde vervolgens de grond ter beschikking voor de symbolische prijs van € 1,=. Vanaf dat moment is de ontwikkeling van de opvanglocatie in een stroomversnelling geraakt en voor wat betreft de huisvesting is het levenswerk van zeehondenredder Hessel Wiegman nu bijna gereed.

Tijdelijke zeehondenopvang vindt onderdak

Het college van burgemeester en wethouders heeft een mogelijkheid gevonden voor noodopvang van zeehonden op Terschelling. De stichting Zeehonden Opvang Terschelling kan voor € 1,- per jaar een deel van een kavel huren op het bedrijventerrein. Verder stelt de gemeente portacabins voor € 1,- beschikbaar, die eerder gebruikt zijn als noodlokalen. De overeenkomst geldt voor maximaal drie jaar. Daarna zal worden bekeken of deze plek de meest geschikte is. Over één jaar neemt de staatssecretaris een besluit over de zeehondenopvang in Nederland. Ook deze beslissing kan van invloed zijn op de overeenkomst van de stichting met de gemeente.

Groen licht voor zeehondenopvang op Terschelling

Afgelopen dinsdag heeft de staatssecretaris van Economische Zaken, Martijn van Dam, op grond van de Flora- en Faunawet ontheffing verleend aan de Stichting Zeehondenopvang Terschelling voor de opvang van zeehonden. De staatssecretaris hoopt dat het verlenen van de ontheffing, die is verleend tot 30 juni 2017 en dus een tijdelijk karakter heeft, een einde maakt aan de verwarrende situatie voor de vele professionals en vrijwilligers die zich inzetten voor de zeehonden De stichting Zeehondenopvang Eems Delta in Termunten heeft eveneens een ontheffing gekregen van de staatssecretaris.