zeehonden

Zeehondenopvang bijna gereed

Dankzij de inzet en steun van diverse eilanders en eilander bedrijven is de bouw van de nieuwe accommodatie voor de zeehondenopvang op het bedrijventerrein aan de Nieuwe Dijk op West bijna afgerond.
De gemeente verleende eerder al een tijdelijke vergunning en stelde vervolgens de grond ter beschikking voor de symbolische prijs van € 1,=. Vanaf dat moment is de ontwikkeling van de opvanglocatie in een stroomversnelling geraakt en voor wat betreft de huisvesting is het levenswerk van zeehondenredder Hessel Wiegman nu bijna gereed.

Tijdelijke zeehondenopvang vindt onderdak

Het college van burgemeester en wethouders heeft een mogelijkheid gevonden voor noodopvang van zeehonden op Terschelling. De stichting Zeehonden Opvang Terschelling kan voor € 1,- per jaar een deel van een kavel huren op het bedrijventerrein. Verder stelt de gemeente portacabins voor € 1,- beschikbaar, die eerder gebruikt zijn als noodlokalen. De overeenkomst geldt voor maximaal drie jaar. Daarna zal worden bekeken of deze plek de meest geschikte is. Over één jaar neemt de staatssecretaris een besluit over de zeehondenopvang in Nederland. Ook deze beslissing kan van invloed zijn op de overeenkomst van de stichting met de gemeente.

Groen licht voor zeehondenopvang op Terschelling

Afgelopen dinsdag heeft de staatssecretaris van Economische Zaken, Martijn van Dam, op grond van de Flora- en Faunawet ontheffing verleend aan de Stichting Zeehondenopvang Terschelling voor de opvang van zeehonden. De staatssecretaris hoopt dat het verlenen van de ontheffing, die is verleend tot 30 juni 2017 en dus een tijdelijk karakter heeft, een einde maakt aan de verwarrende situatie voor de vele professionals en vrijwilligers die zich inzetten voor de zeehonden De stichting Zeehondenopvang Eems Delta in Termunten heeft eveneens een ontheffing gekregen van de staatssecretaris.

Zeehondencrèche Pieterburen heeft nieuwe ontheffing

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft officieel ingestemd met het verzoek van de Zeehondencrèche Pieterburen om twee dependances te openen, een op West Terschelling en een in Oostvoorne. Dit opent de weg om begin 2015 op beide locaties met een kleinschalige ‘zeehondenwacht’ van start te gaan. Hierdoor kunnen meer hulpbehoevende zeehonden ter plekke worden geholpen. Bovendien zal ‘Pieterburen’ in nauwe samenwerking met inwoners, onderwijs- en kennisinstellingen, natuurorganisaties en het regionale bedrijfsleven een tweetal unieke belevingscentra ontwikkelen op Terschelling en aan het Oostvoornse Meer.

Gele palen op de Noordsvaarder

1501 gelepalenLeden van de Land Rover Club Terschelling hebben samen met Staatsbosbeheer de gele palen geplaatst op de Noordsvaarder. Vorige winter werd er veel achter de rij gele palen gereden. Ook waren er door storm en hoog water veel palen verdwenen, en dus moesten er nieuwe palen geplaatst. In het strandrij-overleg werd er vanuit de LRCT hulp aangeboden bij het plaatsen van de nieuwe palen. Zo kon in goed overleg de nieuwe palenrij bepaald worden.

Zeehond verlost van ring rond nek

zeehond ringVorige week woensdag is het eindelijk gelukt om een zeehond, die bij de zandbanken bij het Groene Strand zwom, te verlossen van een zwarte ring die om zijn nek zat. Het arme dier was eerder gespot op een zandplaat door Kustnieuws en Harry en Margreet van de Riepel. Na diverse vergeefse pogingen lukte het de medewerkers van Rederij Noordgat de ring te verwijderen. Het betrof een ring van zwart rubber. Mogelijk is het een zgn. ‘surround ring’ die bij een dartbord wordt gebruikt om de muur te beschermen