Staatsbosbeheer

Geslaagde excursie naar Ameland voor toekomstvisie Boschplaat

Op zaterdag 11 maart heeft een delegatie van bijna veertig Terschellingers een bezoek gebracht aan Ameland. De excursie is georganiseerd door Staatsbosbeheer, dat daarvoor de hulp inriep van Rijkswaterstaat, It Fryske Gea en de Amelander Staatsbosbeheerders. Doel was te zien hoe de westpunt van Ameland en de Hon op de oostpunt beheerd worden, dit ter inspiratie voor het opstellen van een toekomstvisie voor de Boschplaat.

‘Houtdag’ groot succes

 Samen met gemeente Terschelling en Landschapsbeheer Fryslân organiseerde Staatsbosbeheer – onder leiding van boswachter Hessel Hek – op zondag 13 november een Houtdag. De dag stond in het teken stond van hout in de breedste zin van het woord. Zo waren er excursies, demonstraties en diverse lezingen te volgen.Gastsprekers vertelden over onder- werpen als ‘verantwoord stoken’ en over het beheer van de elzensingels. Het bosbeheer op Terschelling kwam aan bod en vertelde een longarts over de eventuele nadelige effecten van een houtkachel op de omgeving. Ook waren er diverse demonstraties, een wedstrijd kloofbijl-hangen en voorzag wereldkampioen snertkoken Flang een ieder van een heerlijke bak erwtensoep.

 

Jeugd werkt hard tijdens Natuurwerkdag

natuurwerkElke eerste zaterdag van november vindt de landelijke Natuurwerkdag plaats. Jong en oud kan die dag werken aan het behoud en herstel van natuur en landschap. Op Terschelling speelde de Natuurwerkdag zich af bij de Kooibosjes bij Hee. Daar werd afgelopen zaterdag groot onderhoud gepleegd aan de elzensingels. Een groep van veertig personen was daar onder leiding van boswachter Remi Hougee van 10.00 uur tot 15.00 uur aan de slag. Het aandeel van de jeugd was groot. Er waren twintig kinderen actief, waaronder vijftien leden van de Outdoorclub Terschelling en de Natuurclub, beide onderdeel van de Stichting Jeugdwerk Terschelling.

Staatsbosbeheer pakt ‘invasieve exoot’ in duinvallei aan

e70b3347In een plas in de duinvallei bij Midsland aan Zee is in 2013 al het voorkomen van de invasieve exoot ‘watercrassula’ vastgesteld. Deze Nieuw-Zeelandse plant was tot voor kort verkrijgbaar in tuincentra en is waarschijnlijk via een vijver of het leeggooien van een aquarium in de duinvallei terechtgekomen. Watercrassula vormt in een paar jaar dichte matten waar andere planten moeilijk tussen kunnen groeien; ingrijpen in het Natura2000 gebied is dus noodzakelijk. Staatsbosbeheer heeft in overleg met gemeente Terschelling, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân besloten tot een effectieve aanpak: zout water uit zee in de vallei pompen. De watercrassula is daar niet tegen bestand en zal afsterven.

 

Nieuwe boswachter op Terschelling

irisEr kwamen honderden reacties op de vacature voor boswachter op Terschelling en uiteindelijk is de keus gevallen op de 24-jarige Iris de Boer uit Arnhem.
Dolblij en gemotiveerd start ze met haar nieuwe baan: “Wat is Terschelling een droomplek!” Iris, die opgroeide in Breukelen, is al van jongs af aan geïnteresseerd in de natuur.  “Het mooie aan de natuur is dat het je steeds weer blijft verrassen. Er is altijd iets te ontdekken en de landschappen zijn nooit hetzelfde. Bovendien is het heerlijk om in de natuur je hoofd leeg te maken, of om op zoek te gaan naar inspiratie.”

Staatsbosbeheer onthaalt Oerolgangers in de natuur

Vorige week vrijdag barstte Oerol weer los op Terschelling. Boswachter Remi Hougee: “Oerol en Staatsbosbeheer zijn echte partners. Al 35 jaar zorgen we ervoor dat alle culturele hoogstandjes goed samengaan met de mooie natuur van Terschelling. Vorige week woensdag nog hebben we een route verlegd vanwege een nest bruine kiekendieven. De theaterlocaties in de natuur hebben net als vorig jaar een stoere Staatsbosbeheer-look gekregen. Ook zijn we na het succes van 2015 weer aanwezig op het festivalterrein Westerkeyn met een levensgroot nest om te chillen. En het is een stukje fietsen, maar de luisterwandeling ‘Levende Duinen’ in Oosterend kan ik zeker aanraden.”

 

Seminar Bird Senses of Places

 Het is inmiddels een mooie traditie: het Sense of Place-seminar voorafgaand aan het Oerol-festival. Op woensdag 8 en donderdag 9 juni namen wetenschappers en kunstenaars een groep van ruim zestig seminargasten mee in de wondere wereld van de trekvogels. In het onderzoeksprogramma ‘Metawad’ hebben onderzoekers van het NIOZ op Texel en de Rijksuniversiteit Groningen de afgelopen vijf jaar vijf soorten wadvogels onderzocht: de rotgans, drieteenstrandloper, kanoet, rosse grutto en de lepelaar. De resultaten van het onderzoek werden gepresenteerd tijdens een bijzondere, interactieve expeditie langs de Terschellinger landschappen. Tijdens het seminar werd vrijwilliger Harry Horn uit West in het zonnetje gezet door oud-collega Freek Zwart van Staatsbosbeheer wegens zijn grote verdiensten in het ringlezen van vogels op Terschelling.

 

Vogelwachtseizoen Waddenzee van start

vogelwachterHet is voorjaar en dus is  de broedtijd in het Waddengebied is weer aangebroken. Duizenden vogels zoeken komende tijd een broedplekje. De Waddeneilanden en de omliggende platen zijn belangrijke vlucht- en broedplaatsen. Het is nu dan ook het moment dat vele vrijwillige vogelwachters hun intrek nemen in hutten, keten en posten. Zij monitoren de broedvogels, voeren tellingen uit, bewaken de afgesloten gebieden en geven informatie over het enige natuurlijke Werelderfgoed in Neder- land: de Waddenzee. De Terschellinger bracht een bezoek aan vrijwilliger Gert Jan Blankena, die samen met Masha Cramer van vrijdag 14 tot en met vrijdag 21 april de meest oostelijk gelegen keet bemant.

Staatsbosbeheer start participatietraject ‘Echt Terschelling’

Op maandag 11 april is ‘Echt Terschelling’ van start gegaan; een initiatief van Staatsbosbeheer waarin eilanders én bezoekers nog meer betrokken worden bij – en mee kunnen beslissen over – de recreatie, cultuurhistorie en uiteraard het natuurbeheer in de duinen van Terschelling. Via enquêtes, excursies, klankbordgroepen, een website en Facebook-pagina kan iedereen meepraten, zodat het gebruik en beheer van de natuur op het eiland tot ieders tevredenheid plaatsvindt.

Geitenkudde Staatsbosbeheer uitgebreid

De afgelopen twee weken is de geitenkudde van Staatsbosbeheer op Terschelling uitgebreid met twintig jonge geitjes. In totaal bestaat de kudde nu uit 101 dieren.
Door één keer in de twee jaar een aantal geiten te laten jongen, houdt Staatsbosbeheer de eigen kudde op peil. Dit jaar waren dertien geiten drachtig. Vanaf half maart hebben deze dieren in de schuur in Lies gestaan waar de lammetjes zijn geboren. De afgelopen weken zijn er onder begeleiding van boswachters en vrijwilligers van Staatsbosbeheer kinderen van ‘t Jok en van Prokino op kraamvisite geweest. De ouderensoos van Oost heeft half maart een bezoekje aan de hoogzwangere geiten gebracht.