politiek

Minister Kamp bezoekt Terschelling

kampAfgelopen zondagmiddag bracht Minister Henk Kamp van Economische Zaken op uitnodiging van de Waddenvereniging en GasTvrij Terschelling een bezoek aan Terschelling. Voordat er samen met vertegenwoordigers van beide verenigingen in een huifkar een rit werd gemaakt over de Koegelwieck, werd hij door het college van B&W ontvangen in de Loods en was er, op initiatief van de Recron, een ontmoeting met eilander recreatieondernemers.(foto
: Jan Heuff)

Nieuwe inrichting B&Y-terrein dichterbij

De kans dat er op het voormalige B&Y-terrein aan het Groene Strand toch woningbouw komt in plaats van bedrijfsbebouwing is weer groter geworden.
Het college van B&W van Terschelling en projectontwikkelaar Segesta zijn het eens geworden over een nieuwe invulling van dit al jaren braakliggende terrein. Wel is voor de verdere uitwerking goedkeuring van de gemeenteraad nodig. Op 4 oktober staat het op de agenda van de commissievergadering en op 25 oktober neemt de gemeenteraad vervolgens een besluit.

Cursisten ‘lokale politiek’ op bezoek in Den Haag

pvdaVorige week donderdag heeft het merendeel van de deelnemers aan de cursus ‘lokale politiek’ ter afsluiting een bezoek gebracht aan Lutz Jacobi in Den Haag. De deelnemers aan de cursus, die werd georganiseerd door de PvdA Terschelling, beleefden zo een waardevolle finale van hun kennismaking met de werking van democratie. Ze hebben dankzij de diverse gastdocenten een kijkje in de keuken van de politiek kunnen nemen. Diverse deelnemers hebben aangegeven dat deze kennismaking naar meer smaakt.

Boorplan Tulip Oil voor Terschelling in de ijskast

Afgelopen weekend maakte het gas- en oliebedrijf Tulip Oil bekend dat Terschelling, voor wat de boorplannen betreft, een slapend plan is. Dat verklaarde Joost den Dulk, woordvoerder van het olie- en gasbedrijf, desgevraagd tegenover het Dagblad van het Noorden. “Als de minister wanneer ook maar het dossier weer oppakt, gaan wij er vermoedelijk wel mee verder”, aldus Den Dulk. Tulip Oil staakt ook de door Royal Haskoning opgestarte milieueffectrapportage (MER) die nodig is om het winbare veld bij Hoorn te mogen exploiteren.

College blij met herstart Tonnenloods

Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de gemeente gaan samen aan de slag om het project Tonnenloods weer vlot te trekken. Mireille Wiegman is aangetrokken als procesmanager en over een half jaar moet duidelijk zijn of het conceptplan voor de locatie kans van slagen heeft. “In 2014 heeft Wouter van Dieren prachtige plannen ontwikkeld voor de loods. Daarin is plaats voor een voorlichtingscentrum, een ‘ervarium’, een groot aquarium en een congreszaal”, aldus Teun de Jong. “De plannen werden steeds mooier, maar op een bepaald moment moeten dingen ook concreet worden.”

Reactie PBT op publicaties rond het klokkenluidersdossier

In een persbericht gaat Plaatselijk Belang Terschelling in op publicaties in de pers betreffende het klokkenluidersdossier en de reacties daarop. “Door de publicaties in de Leeuwarder Courant en de Volkskrant over deze affaire alsmede de biecht van de klokkenluider middels een brief voorgelezen door Gossen Bos in de commissievergadering van 3 maart jl. wordt er door zowel het college/burgemeester als door alle coalitiefracties in de commissievergadering direct een rookgordijn opgetrokken om de kern van de zaak te verdoezelen. Kern van de zaak is dat de klokkenluider niet een vermoeden meldt, maar zelf opbiecht dat in opdracht van de gemeente structureel vanaf 2012 overschrijdingen van budgetten heeft verschoven naar posten die door de raad niet of nauwelijks gecontroleerd kunnen worden”, aldus PBT in het persbericht..

Statenfracties willen bevriezing vergunningsaanvragen

De Friese Statenfracties van GroenLinks, CDA, SP en de Fryske Nasjonale Partij willen dat minister Kamp alle vergunningsaanvragen voor proefboringen of gaswinning in de ijskast zet.
Zij willen dat eerst de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid worden uitgevoerd. De Onderzoeksraad onderzocht de gaswinning in Groningen en concludeert dat de overheid de veiligheid van burgers ondergeschikt heeft gemaakt. Gemeenten en provincies zouden inspraak moeten krijgen in waar gas gewonnen mag worden, vindt de OVV.

Volkskrant duikt in het klokkenluiders dossier

Onder de noemer ‘Groeten van Terschelling – Over een vlijtige boekhouder, twee burgemeesters en drie ton’ besteedde de Volkskrant afgelopen zaterdag in een artikel van maar liefst twee pagina’s aandacht aan de ‘klokkenluidersaffaire’. In het artikel zijn nauwelijks nieuwe feiten te vinden en wordt met name voormalig burgemeester Rob Bats de zwarte piet toegespeeld. Het artikel maakt o.a. melding van een bedrag van 155.000 euro dat de gemeente de klokkenluider, een voormalig accountant van de gemeente, betaald zou hebben om op te stappen. Daarnaast dreigt de gemeente met juridische stappen als hij de openbaarheid zou zoeken.

Rechter heft beslaglegging Dellewal op

Op woensdag 11 februari heeft de rechtbank in Leeuwarden uitspraak gedaan in de zaak van WestCord Hotels tegen de gemeente Terschelling inzake de beslaglegging op de grond van Dellewal. De rechter oordeelde dat WestCord geen beslag op deze grond mag leggen en hief daarmee het beslag op.
Vorig jaar februari had Harry Westers, eigenaar van WestCord Hotels, beslag laten leggen op de grond waarvan de gemeente Terschelling de eigenaar is. Westers wil Hotel Schylge graag uitbreiden en wilde daarom de grond kopen van de gemeente. Bij de rechtbank betoogde hij dat de plannen met de gemeente al in een ver gevorderd stadium waren, en dat de college van B&W hem had toegezegd de grond te zullen verkopen. De rechtbank oordeelde echter dat het college tijdens de onderhandelingen voldoende duidelijk had gemaakt te handelen onder voorbehoud van instemming door de gemeenteraad.

Plannen voor gasboring zorgen voor onrust op Terschelling

Demonstratie tegen gaswinning op Terschelling

De rust, die in de wintermaanden zo kenmerkend is voor Terschelling, is wreed verstoord door de onlangs in de openbaarheid gekomen plannen van het Nederlandse bedrijf Tulip Oil om naar gas te gaan boren vanaf het eiland dan wel voor de kust in de Noordzee. Op het eiland zijn de afgelopen week diverse informatieavonden georganiseerd. Ook is er een actiegroep opgericht, die onder de naam GasTvrij Terschelling naar buiten treedt. Er zijn raamposters verspreid, er is een Facebookpagina aangemaakt en er is een website in het leven geroepen waarop informatie wordt verstrekt.