polder

Polderpracht

1511 polderprachtOerol gaat, in samenwerking met de Vogelbescherming, de polder van Terschelling onder de aandacht brengen van het publiek. Kunstenaars lieten zich onlangs inspireren door verhalen over weidevogels. Theatermaker en locatiekunstenaar Eric Langendoen van het Wageningse kunstenaarscollectief de Waterlanders luisterde vorig weekeinde gretig naar Egbert Zorgdrager, die vertelde over de kievit en de grutto, en hoe hij als boer rekening probeert te houden met de vogels op zijn land. Samen met collega-kunstenaars trok Langendoen drie dagen over het eiland om boeren te ontmoeten en om de polder van Terschelling te ervaren. Op die manier deed hij ideeën op voor een kunstproject voor de Oerol-edities van 2015 en 2016.

Informatieavond waterkering

waterkeringDe vorige week woensdag door Rijkswaterstaat georganiseerde startbijeenkomst over de verruiming van de waterkering op Terschelling kende een ‘valse start’. Als gevolg van een interne miscommunicatie was er geen advertentie geplaatst in ‘de Terschellinger’, waardoor de publieke belangstelling te wensen over liet. De gemeente Terschelling fungeerde als gastheer. Na het openingswoord van wethouder Hendrik Klaas van der Wielen gaf omgevingsmanager Frans Maas van RWS een nadere toelichting op de plannen en legde Freek Zwart van SBB de relatie uit tussen het projectplan en het Beheersplan.

Boschplaatexpeditie

1497 sbb boschplaatDe afgelopen twee weken hebben alle groepen 5,6,7 en 8 van de Terschellinger basisscholen een nacht in tenten doorgebracht op de Boschplaat. De basisscholen en Staatsbosbeheer organiseerden een ‘Boschplaatexpeditie’ met de hulp van eilanders en Terschellinger bedrijven. De kinderen leerden over de natuur en cultuur van de Boschplaat tijdens deze belevenis, die een dag, nacht en een ochtend duurde.