nieuws

Bridgemarathon

Foto: Bridgeclub Terschelling

De Bridgeclub Terschelling organiseerde op 29 februari voor de vijftiende keer de jaarlijkse  Bridgemarathon. De start vond zaterdagochtend plaats om 10.00 uur en na 81 spellen eindigde de zitting om 23.45 uur. Zeer aangename onderbrekingen waren een uitstekende lunch en diner waardoor de tank enigszins kon worden opgeladen. Bijzonder aan de prijsuitreiking was dat de beste prijzen gekozen konden worden door degenen die als laatsten eindigden. Hiermee werd aangegeven dat het meedoen zeker zo belangrijk is als het winnen.

Koninklijke onderscheiding voor brandweermannen

Vorige week donderdagavond reikte burgemeester Bert Wassink in de brandweerkazerne in Midsland drie Koninklijke onderscheidingen uit aan Klaas Visser, Gerrit Lok en Kille Hek van het plaatselijke brandweerkorps. De betrokken brandweermannen zijn respectievelijk 44 jaar, 27 jaar en 33 jaar actief als brandweervrijwilliger. In verband met veranderingen in de regelgeving, waarbij er sprake moet zijn van een speciale daad om in aanmerking te komen voor een onderscheiding, is besloten om voor 24 april een ‘inhaalslag’ te maken, en worden in Friesland voor die datum 159 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. 

Burgemeester Bert Wassink vertrekt naar Leeuwarden

Bert Wassink, sinds 2015 burgemeester van Terschelling, vertrekt met ingang van 1 april naar Leeuwarden om daar als wethouder voor Pal/GroenLinks aan de slag te gaan. Nu hij, eerder dan verwacht, al in april vertrekt, is een zogenaamde warme overdracht niet mogelijk. De Commissaris van de Koning, A. Brok, zal zeer waarschijnlijk een waarnemer op het eiland benoemen totdat er weer een kroonbenoemde burgemeester is.

Verhalenvertellers op Hee

Vorige week dinsdagavond verzamelden zich ruim 125 personen in de kantine van Camping de Kooi op Hee om, verdeeld in vijf groepen, door een gids naar vijf locaties te worden geleid waar zij werden verwelkomd door een verhalenverteller. Zo vertelde Jaap Leverink over het ontstaan van Stichting Hee 6, ging Wim Bonne ver terug in de tijd, keek Leo van der Ploeg terug naar de periode van het legendarische vlot Sterke Yerke en vertelde Mauri Coltof over ‘t Okshoofd, de eerste ‘vrije discotheek’ aan de Herengracht in Amsterdam.

Update aanpak watercrassula

De provincie Fryslân, Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân, gemeente Terschelling en deskundigen werken samen aan de aanpak van watercrassula op Terschelling. Het verwijderen van watercrassula in het noordelijk deel van Klein Meisterplak is klaar. De komende weken worden Groot Meisterplak en de slenk tussen Groot Meisterplak en Waterplak aangepakt. De verwachting is dat de watercrassula-besmettingen die nu bekend zijn grotendeels voor het broedseizoen van 2020 verwijderd of afgedekt zijn. 

Milieujutters halen veel afval van het strand

Foto: Waddenvereniging/Henk Postma

Twee weken lang is tijdens de Voorjaarsvakantie een grote groep ‘milieujutters’ actief op het Noordzeestrand van Terschelling. Van oorsprong is deze schoonmaakactie een initiatief van Stayokay op West Terschelling. Tijdens de editie van dit jaar verleent de Waddenvereniging haar medewerking. Zo werd er vorige week dinsdag een lezing verzorgd voor de deelnemers over Werelderfgoed Waddenzee en het probleem van plastic zwerfvuil, terwijl er tevens een grote groep medewerkers van de Waddenvereniging meedeed aan de opruimactie. 

Delen van scheepswrak onderzocht

Vorige week woensdag kwamen experts van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed naar Terschelling om delen te onderzoeken van het scheepswrak dat onder invloed van de storm Ciara bij paal 10 boven water was gekomen. Burgemeester Bert Wassink en wethouder Sietze Haringa kwamen naar de gemeentewerf aan de Nieuwe Dijk om zich uitvoerig te laten informeren. Maritiem archeoloog Thijs Coenen sprak van een “unieke vondst” en trok de voorzichtige conclusie dat de wrakdelen afkomstig waren van een 25 tot 30 meter lang handelsschip uit de 16e eeuw. “Het is eeuwig zonde dat er ongecontroleerd met het wrak is omgegaan, zodat we het wrak niet op het strand hebben kunnen onderzoeken”, aldus Coenen. 

Sigarenmeetwedstrijd

Foto: Peter van Riessen

Vorige week vrijdagavond, de derde vrijdag in februari, vond volgens traditie de Sigarenmeetwedstrijd plaats. Plaats van handeling was dit jaar café ’t Spyntje in Midsland. Rond acht uur hadden ongeveer zestien mannen en drie dames zich verzameld en om half negen werd door Hans Hartog het startschot gegeven. Zo tegen half tien was de laatste askegel gevallen. Na de deskundige meting van Jacky Hartog bleek dat André Zeijlemaker (@) er het hardst aan getrokken had en de kortste peuk had. Hij moet dus het komende jaar goed op ‘De Paal’ passen. Bij de dames won Japke Horn. 

Verhalenvertellers in Hoorn

Vorige week dinsdagavond werd er heel wat afgewandeld in het donker in Hoorn. Het betrof vijf groepen deelnemers aan ‘Terschelling vertelt’, het door de SET jaarlijkse georganiseerde evenement. Vanuit het startpunt Zonneweelde begaven de groepen zich onder begeleiding van een gids langs een door lampionnen verlichte route naar vijf door het dorp verspreide locaties. Hier werden zij getrakteerd op een al dan niet op waarheid gebaseerd verhaal en een hapje en een drankje. De verhalenroute eindigde in Zonneweelde waar door de deelnemers nog kon worden nagepraat.