natuur

Nieuwe bomen geplant in eendenkooi


Ieder jaar wordt op de derde woensdag van maart de Nationale Boomfeestdag georganiseerd. Op Terschelling wordt deze dag jaarlijks uitgebreid tot Boomfeestweek, die wordt georganiseerd door Staatsbosbeheer samen met de buitendienst van de gemeente en alle basisscholen van het eiland. Traditiegetrouw bracht burgemeester Bert Wassink midden in de week een bezoek aan de kinderen en plantte hij samen met hen jonge aanplant waarbij hij gebruik maakte van de ‘Gouden Schep’. Vorige week woensdag gingen leerlingen van groep 7 en 8 van de Vossersschool aan de slag in de ‘Takkenkooi’, waar ze appelbomen, pruimenbomen, elzen, meidoorn en sleedoorn plantten.

Tussenstand Boschplaatvisie

In maart 2017 is Staatsbosbeheer gestart met het opstellen van een visie op de toekomst van de Boschplaat. De eerste fase bestond uit intensieve sessies en excursies met eilanders en toeristen. Omdat er gedurende het proces nieuwe aspecten naar voren kwamen, neemt deze fase meer tijd in beslag dan gedacht. De Boschplaatvisie wordt daarom niet in januari, maar uiterlijk 1 april gepresenteerd aan de Provincie Fryslân en de eilanders.

Vrijwillige vogelwachters op hun post

Op zaterdag 1 april startte het seizoen voor de vrijwillige vogelwachters die gedurende het vogelbroedseizoen de keten van Staatbosbeheer op de Boschplaat bemannen. De meest afgelegen vogelwachterspost, Keet 3 bij het Amelander Gat, is vanaf vrijdag 31 maart bezet door Jan Bos en Arjan Klopstra. Voor beide mannen is het de vijfde achtereenvolgende keer dat zij op Terschelling gedurende een week in een vogelwachterspost verblijven.

De Zilte Smaak van Terschelling

Terschelling is een nieuwe stichting rijker: De Zilte Smaak. De stichting wil op Terschelling zilte gewassen als zeekraal, zeeaster en ijskruid gaan kweken. De gewassen zijn bedoeld voor lokale consumptie maar ook voor gebruik door lokale restaurants. Daarnaast wordt gewerkt aan een pluktuin en infocentrum. Het Iepen Mienskipsfûns van de provincie gaat het initiatief ondersteunen.

Boomfeestdag op Terschelling

Op Terschelling werd de Boomfeestdag op woensdag 15 maart gevierd, in tegenstelling tot in veel andere gemeenten waar deze dag – mede in verband met de verkiezingen – op 22 maart werd gehouden. Op Terschelling trok burgemeester Bert Wassink er met de kinderen van de basisschool ’t Jok op uit naar het Hoornse Bos. Onder toeziend oog van Hessel Hek van Staatsbosbeheer plantte hij met de ‘Gouden Schep’ de eerste jonge boom als startsein van de viering van de Boomfeestdag. Hij deed dit op het ‘Lopers-boogpad’ ten oosten van de Badweg van Hoorn tegenover de Turfdôbe.

Groot onderhoud aan eendenkooien

Vorige week was een groep leerlingen van het Nordwin College, een opleidings-centrum voor VMBO-groen, MBO (BOL/BBL), aan het werk in een drietal eendenkooien op Terschelling.
Onder begeleiding van kooiker Gossen Buren en Joris Blankena van Staatsbos-beheer was er in de Landerummer kooi een groep bezig met zaagwerkzaamheden, terwijl een andere groep groot onderhoud en vervangingswerkzaamheden verrichtte.

Geslaagde excursie naar Ameland voor toekomstvisie Boschplaat

Op zaterdag 11 maart heeft een delegatie van bijna veertig Terschellingers een bezoek gebracht aan Ameland. De excursie is georganiseerd door Staatsbosbeheer, dat daarvoor de hulp inriep van Rijkswaterstaat, It Fryske Gea en de Amelander Staatsbosbeheerders. Doel was te zien hoe de westpunt van Ameland en de Hon op de oostpunt beheerd worden, dit ter inspiratie voor het opstellen van een toekomstvisie voor de Boschplaat.

Milieujutters bergen bijna 4000 kilo afval

Van 19 tot 25 februari organiseerde Stayokay voor de 26e keer de jaarlijkse milieujutters-week. De organisatoren kunnen terugkijken op een geslaagde week.
In totaal hebben ruim zestig milieujutters en vijftien vrijwilligers zich vijf ochtenden ingezet om het Noordzeestrand te ontdoen van zwerfafval.
In totaal werd er maar liefst 3940 kilo afval van het strand geraapt. “We zijn van alles tegengekomen dit jaar. Autobanden, een deur van een koelkast, een kluwen plastic etiketten van CocaCola en heel veel ballonnen,” meldt Paula Swinkels, een van de organisatoren.

Hoog water zorgt voor overlast en ‘container-koorts’

De storm die op vrijdag over het eiland raasde heeft voor zover bekend geen noemenswaardige schade veroorzaakt. De verhoging van de waterstand, tot 2.58 meter op vrijdagavond, zorgde wel voor de ‘gebruikelijke’ overlast voor het verkeer op de Willem Barentszkade. Doordat de oproep om geen auto’s te parkeren op het parkeerterrein bij de terminal vele malen was gedeeld op de sociale media, stonden er geen auto’s meer op de haven op het moment dat de parkeerplaats onder water kwam te staan. De storm leidde ook tot ‘container-koorts’. Op het strand van Terschelling bleef het echter, in tegenstelling tot op Vlieland, rustig.