natuur

Goed jaar voor slechtvalken op de Wadden

Foto: Anno Smit

Het afgelopen broedseizoen hebben vier paar slechtvalken gebroed op Rottumerplaat, Vlieland en Terschelling. Drie hiervan hebben succesvol jongen weten groot te brengen, het andere nest is mislukt. Staatsbosbeheer brengt het nieuws bewust nu pas naar buiten, op het moment dat alle jongen zijn uitgevlogen. Op Rottumerplaat broeden al enkele jaren slechtvalken, op Vlieland eenmaal eerder en op Terschelling was dit het eerste broedpaar. In totaal zijn er negen jongen uitgevlogen: vier op Vlieland, drie op Terschelling en twee op Rottumerplaat. Dit mag gezien worden als een erg goed broedresultaat.

Verstuivingen in de duinen

Op de donderdagen 21 en 28 februari werden er door Staatsbosbeheer Terschelling twee excursies georganiseerd. Dit keer kregen de deelnemers een inkijkje in de werkzaamheden van Staatsbosbeheer om de duinen weer te laten stuiven. Onder leiding van boswachter Remi Hougee werden er twee locaties werden bezocht. Deelnemers mochten eerst een kijkje nemen in de duinen van Formerum waar op dit moment gewerkt wordt. Vervolgens werd de groep naar de duinen achter het Soldatenpad bij West aan Zee gebracht, waar de werkzaamheden reeds zijn afgerond en waar de eerste stuifkuilen zijn opgeleverd.

Dennen gezaagd bij Van Leunen

Staatsbosbeheer heeft vorige week dennen gezaagd in het duingebied bij de schuur van Van Leunen. Een aantal beeldbepalende dennen aan het pad heeft Staatsbosbeheer op verzoek van bewoners laten staan. Daarnaast zullen Van april tot eind september Nederlandse Landgeiten het gebied gaan begrazen. Het doel van deze beide ingrepen is het behouden van het open karakter van het gebied. Op zaterdag 23 februari was er een excursie voor betrokkenen en aanwonenden over het herstellen en behouden van het open duingebied.

Boskalis Beach Cleanup Tour op Terschelling


Afgelopen weekend trok een groep van 45 personen gewapend met grijpers en vuilniszakken over het strand vanaf Formerum aan Zee tot aan de Noordsvaarder. Zij deden dit in het kader van de zesde editie van de Boskalis Beach Cleanup Tour 2018. Deze strandschoonmaakactie, waarbij de hele Noordzeekust wordt schoongemaakt, wordt georganiseerd door Stichting De Noordzee.

Gevlekte gladde haai gespot


Vorige week donderdagochtend meldde Jitze Bakker uit Hoorn dat hij woensdagavond vermoedelijk een doornhaai had gespot vanaf het strand ter hoogte van de overgang van Hoorn. Jitze keek vreemd op toen hij voor de kust ineens twee rugvinnen uit het water omhoog zag steken. Snel maakte hij een foto van de ruim één meter lange haai. Nader onderzoek wees uit dat het geen doornhaai betrof, maar een gevlekte gladde haai. Foto: Jitze Bakker

Uitslag enquête ‘Toezicht in de natuur’

In juni heeft Staatsbosbeheer het ‘Echt Terschelling panel’ naar hun mening gevraagd over toezicht in de natuur. 550 mensen vulden de enquête in. Hiervan zijn 239 niet-eilanders en 245 eilanders; de overige deelnemers vallen in de categorie ‘niet bekend’. Een ruime meerderheid van de panelleden die hebben meegedaan aan de enquête onderkent het belang van toezicht in de natuur: 89% van de niet-eilanders en 77% van de eilanders. Dat is voor SBB een positief signaal.

Open Imkerijdagen trokken veel publiekHet afgelopen weekend stond op Hornsjilde in Midsland volledig in het teken van insecten. Ongeveer driehonderd personen, eilanders, gasten en jeugd, konden zien en horen hoe bijen honing produceren en hoe imkers daar de meest gevarieerde producten mee maken. De proeverij was voor veel bezoekers verrassend: van honingijs en honinghangop tot de lekkerste drankjes en hapjes. Kinderen konden bloemzaadbommetjes maken en een eigen potje honing tappen.

Stichting Baai Dellewal presenteert landschapsvisie


Met zicht op de enige natuurlijke baai van Nederland, aan boord van de historische reddingboot Brandaris, ontving burgemeester Bert Wassink de Landschapsvisie Baai Dellewal uit handen van Nelly de Graaf, namens de Stichting Natuurherstel Baai Dellewal. Deze landschapsvisie is voor de stichting het startschot om in samenwerking met de gemeente de natuur van de baai verder te ontwikkelen en te beschermen tegen bebouwing.

“Maak van gezonde pup geen wees”

De Nederlandse zeehondencentra starten deze week een voorlichtingscampagne met als doel zeehondenpups en hun moeders meer rust te gunnen tijdens de zoogperiode. Meerjarig onderzoek wijst erop dat veel minder pups hulpbehoevend zijn dan eerder werd aangenomen. Door afstand te houden van de dieren en langer ogenschijnlijk verweesde pups te observeren, kan onnodige opvang worden voorkomen.

Bijzondere vondst


Japke de Boer trof op zondag 8 april bij de vloedlijn op het Noordzeestrand een levende pijlinktvis aan die op het droge was geraakt. Pijlinktvissen danken hun naam aan hun uiterlijk. Aan hun achterlijf hebben ze twee zijwaarts gerichte vinnen, waardoor ze een ‘pijlvorm’ hebben. Japke heeft de vis opgepakt en naar dieper water gebracht, waar het diertje het ruime sop koos.