natuur

Grote schoonmaakactie op Noordzeestrand

Verdeeld in zes groepen zullen de komende maanden zevenhonderd vrijwilligers naar Terschelling komen om in samenwerking met de Milieujutter zwerfafval op te ruimen dat verspreid ligt op het Noordzeestrand van Terschelling. De organisatie van deze grote schoonmaakactie is in handen van Stichting Nederland Schoon, de gemeente Terschelling en Omrin, die gezamenlijk Stichting de Milieujutter op Terschelling ondersteunen. De eerste groep deelnemers aan de actie, die uit maar liefst 340 personen bestond, ging vorige week aan de slag.

De heide bloeit weer volop

Op de voorpagina van de krant van deze week een prachtige foto van de momenteel op het eiland volop bloeiende heide. Want van West tot Oost, overal ruik je de heide en knalt het paars je tegemoet. Dat is na de droogte van 2018 een onverwachte meevaller. De ondiep wortelende heide heeft direct geprofiteerd van de regen die in juli en augustus is gevallen, net op het juiste moment. U kunt de heide vooral bewonderen in de begrazingsgebieden, zoals dus ook – zoals de foto laat zien – op de Landerumer heide. 

Start duinwerkzaamheden Formerum

Deze week hervat Staatsbosbeheer de natuurherstel-werkzaamheden in de duinen bij Formerum. Tussen de westkant van de Koegelwieck en de oude strandovergang van Lies start Trip/Hek met het plaggen van een duinvallei. Daarnaast worden de stuifkuilen op die plek, waarmee dit voorjaar is gestart, afgerond. In verband met de werkzaamheden wordt de ruiterroute door de duinen ten westen van de Koegelwieck vanaf 2 september omgelegd. De betrokken paardenbedrijven zijn hierover geïnformeerd en ter plekke zorgt Staatsbosbeheer voor duidelijke omleidingsborden.

WBE Terschelling telt eilander ganzen

Op zaterdagochtend 20 juli hebben de jagers van de WBE Terschelling samen met enkele boswachters de eilander ganzen geteld. Deze lokale telling vindt jaarlijks plaats in het kader van een grote landelijke telling. Op één moment, d.w.z. gedurende één uur, wordt per gebied zo nauwkeurig mogelijk geteld. Afgelopen zaterdag werden er op Terschelling 1087 grauwe ganzen, 105 brandganzen en 52 nijlganzen geteld. De gegevens worden in de landelijke databank van het Faunaregistratiesysteem en bij het SOVON opgeslagen.

Goed jaar voor slechtvalken op de Wadden

Foto: Anno Smit

Het afgelopen broedseizoen hebben vier paar slechtvalken gebroed op Rottumerplaat, Vlieland en Terschelling. Drie hiervan hebben succesvol jongen weten groot te brengen, het andere nest is mislukt. Staatsbosbeheer brengt het nieuws bewust nu pas naar buiten, op het moment dat alle jongen zijn uitgevlogen. Op Rottumerplaat broeden al enkele jaren slechtvalken, op Vlieland eenmaal eerder en op Terschelling was dit het eerste broedpaar. In totaal zijn er negen jongen uitgevlogen: vier op Vlieland, drie op Terschelling en twee op Rottumerplaat. Dit mag gezien worden als een erg goed broedresultaat.

Verstuivingen in de duinen

Op de donderdagen 21 en 28 februari werden er door Staatsbosbeheer Terschelling twee excursies georganiseerd. Dit keer kregen de deelnemers een inkijkje in de werkzaamheden van Staatsbosbeheer om de duinen weer te laten stuiven. Onder leiding van boswachter Remi Hougee werden er twee locaties werden bezocht. Deelnemers mochten eerst een kijkje nemen in de duinen van Formerum waar op dit moment gewerkt wordt. Vervolgens werd de groep naar de duinen achter het Soldatenpad bij West aan Zee gebracht, waar de werkzaamheden reeds zijn afgerond en waar de eerste stuifkuilen zijn opgeleverd.

Dennen gezaagd bij Van Leunen

Staatsbosbeheer heeft vorige week dennen gezaagd in het duingebied bij de schuur van Van Leunen. Een aantal beeldbepalende dennen aan het pad heeft Staatsbosbeheer op verzoek van bewoners laten staan. Daarnaast zullen Van april tot eind september Nederlandse Landgeiten het gebied gaan begrazen. Het doel van deze beide ingrepen is het behouden van het open karakter van het gebied. Op zaterdag 23 februari was er een excursie voor betrokkenen en aanwonenden over het herstellen en behouden van het open duingebied.

Boskalis Beach Cleanup Tour op Terschelling


Afgelopen weekend trok een groep van 45 personen gewapend met grijpers en vuilniszakken over het strand vanaf Formerum aan Zee tot aan de Noordsvaarder. Zij deden dit in het kader van de zesde editie van de Boskalis Beach Cleanup Tour 2018. Deze strandschoonmaakactie, waarbij de hele Noordzeekust wordt schoongemaakt, wordt georganiseerd door Stichting De Noordzee.

Gevlekte gladde haai gespot


Vorige week donderdagochtend meldde Jitze Bakker uit Hoorn dat hij woensdagavond vermoedelijk een doornhaai had gespot vanaf het strand ter hoogte van de overgang van Hoorn. Jitze keek vreemd op toen hij voor de kust ineens twee rugvinnen uit het water omhoog zag steken. Snel maakte hij een foto van de ruim één meter lange haai. Nader onderzoek wees uit dat het geen doornhaai betrof, maar een gevlekte gladde haai. Foto: Jitze Bakker

Uitslag enquête ‘Toezicht in de natuur’

In juni heeft Staatsbosbeheer het ‘Echt Terschelling panel’ naar hun mening gevraagd over toezicht in de natuur. 550 mensen vulden de enquête in. Hiervan zijn 239 niet-eilanders en 245 eilanders; de overige deelnemers vallen in de categorie ‘niet bekend’. Een ruime meerderheid van de panelleden die hebben meegedaan aan de enquête onderkent het belang van toezicht in de natuur: 89% van de niet-eilanders en 77% van de eilanders. Dat is voor SBB een positief signaal.