kaatsen

Kaatsen

Afgelopen zondag organiseerde Kaats Vereniging Terschelling de Isola Bella Kaatspartij. Dat is de  jaarlijkse Open Terschellinger Kaatspartij, die wordt gespeeld met een zachte bal en waar altijd veel in gebeurt. Er waren twaalf leden naar het kaatsveld gekomen om te strijden om de ‘Renze Poelstra-bokaal’, de  Koningsprijs van deze partij. Partuur 4, bestaande uit Sander Bakker, Rein-jan Buren en Peter Draaisma, bleef ongeslagen en behaalde het maximale aantal punten: 21. Rein-jan Buren werd uitgeroepen tot koning van deze partij en kreeg de ‘Renze Poelstra Bokaal’.  

Kaatsen

Op zaterdag 10 september organiseerde de Kaatsvereniging Terschelling de jaarlijkse Zonneweelde Nachtkaatspartij op het veld van voetbalvereniging A.V.V. in Hoorn. Dertien enthousiaste liefhebbers meldden zich aan bij het bestuur, waardoor er vijf parturen konden worden geformeerd. De winnaars van de Zonneweelde nachtkaatspartij werden Bas Postma, Milo Aernoutse en Jos van Rosmalen. Bas Postma mag een jaar lang de titel Nachtkoning dragen.

Kaatsen

kaatsenAfgelopen zondag stond bij de Kaatsvereniging Terschelling de VHC-Waddenfood partij op het programma. Maar liefst 24 enthousiaste kaatsers en kaatsters meldden zich bij de keet. Hieruit konden acht mooie parturen worden geformeerd. In twee poules werd er gekaatst om een plaats in de finale. Zodoende speelde ieder partuur in ieder geval drie partijen. Winnaar werd het partuur van Erik Bergsma met een waardige finalestand van 5-5 en 6-0. Rein Jan Buren werd uitgeroepen tot koning van de partij.

Kaatsen

kaatsenAfgelopen zondag vond de Aannemersbedrijf Jaap Bos-partij plaats. Hierbij streden maar liefst twaalf parturen streden om de prijzen, kransen en de koningstitel. De finale ging tussen het partuur Jan Meindertsma, Kor v.d. Wal en Fred Fiege en het partuur van John Adema, Sander Bakker en Pieter Bergsma. Dit laatste partuur had het tactisch goed voor elkaar en won dan ook de finale met 5-2 6-0. John werd ook gekozen tot koning. Het volledige verslag en alle uitslagen zijn te vinden op www.kaatsverenigingterschelling.nl.

Kaatsen

kaatsenAfgelopen zondag werd op het kaatsveld in Hoorn de Vishandel de Bakvis-partij verspeeld. Twintig kaatsers, mooi weer, heerlijke vis en een drankje, oftewel alle ingrediënten waren aanwezig voor een prachtige kaatspartij. In twee poules werd er fanatiek gestreden om in de finales te komen. De strijd om de kransen ging tussen het partuur Samme Overal, Renze Poelstra en Fred Fiege en het partuur Doede van der Meer, Rein-Jan Buren en Peter Draaisma. Samme en zijn kornuiten wisten na een spannende strijd de winst binnen te halen, waarna Samme door de koningscommissie gekroond werd tot Koning.

Kaatsen

KAATSENOnder prima weersomstandig-heden werd afgelopen zondag de Haye Willemsma-partij gespeeld op het kaatsveld in Hoorn. Zestien deelnemers werden verdeeld over zes parturen, waardoor er twee parturen gevormd door twee man speelden. Na het spelen van twee poules waren Erik, Fred en Germ de eindwinnaars. In de gezellige nazit werd Erik met één stem verschil gekozen tot Koning van de partij.

Kaatsen

kaatsenAfgelopen zondag organiseerde de Kaatsvereniging Terschelling het ‘Pizzeria Isola Bella Open Terschellinger Kaats Kampioenschap met zachte bal 2016’.
Er meldden zich vijf kaatsers aan, die speciaal van de vaste wal over waren gekomen om een potje te kaatsen. Uiteindelijk kwamen daar nog vijf eilanders bij. De parturen speelden allemaal een keer tegen elkaar. De finale ging tussen de parturen Doede van der Meer en Evert Wendelaar. Partuur Evert ging met de overwinning aan de haal, waarbij Teake Hoekstra uit handen van de voorzitter de nieuwe, mooie Koningsprijs mocht ontvangen, een trofee in de vorm van de kerk van Hoorn

Nachtkaatsen op Terschelling

KaatsenAfgelopen zaterdagavond werd er voor het eerst op Terschelling op het AVV-veld in Hoorn een nacht/avond-kaatspartij gehouden. Om 19.00 uur werd de loting verricht, en gingen vijf parturen strijden voor de eer en prijzen. Iedereen speelde vier partijen. In het begin in de avondzon, daarna in het schemer om te eindigen bij kunstlicht, wat niet meeviel. Het partuur Ludwig, Teake en Sietske was het beste op deze avond. Zij wonnen al hun partijen, en werden dan ook grandioos winnaar. Sietske werd uitgeroepen tot de eerste nachtkoningin.

Speciale kaatspartij

DSCN2949

Afgelopen zondag organiseerde de Kaatsvereniging Terschelling de tweede ‘Special’. Na koffie met gebak bij de keet op het kaatsveld achter de kerk in Hoorn, ging het met paard en wagen via de Boschplaat naar het strand bij Heartbreak Hotel, waar een mooie wedstrijd werd gespeeld onder prima weersomstandigheden. Met een paar extra regeltjes, waarbij eersten te verdienen waren via een sprong in het water, werd het een sportieve dag.

Kaatsen

kaatsenZondag 23 augustus organiseerde de kaatsve-reniging in Hoorn de Hotel NAP partij, de laatste veldpartij van het kaatsseizoen 2015. Twaalf kaatsers gingen de strijd aan, zodat de vier parturen drie keer tegen elkaar konden kaatsen. Ondanks de stevige wind was het prettig vertoeven op het kaatsveld, al was het voor de kaatsers aan de opslag een pittige opgave om de bal tussen de lijnen te brengen. Uiteindelijk ging de winst van deze hotel NAP partij naar Erik Bergsma, Peter Draaisma en Sybren van der Zwaag en werd Erik tot koning uitgeroepen.