kaatsen

Kaatsen

Ondanks de wisselvallige weersvoorspelling kwamen er afgelopen zondagochtend 23 spelers opdraven voor de VHC Waddenfoodpartij. Na de loting werd er besloten om in een winnaars- en een verliezersronde te kaatsten. De grote finale ging tussen het partuur Hendrik Kuiper, René Wijnstra en Franek Bikowski en het partuur Rein-Jan Buren, Rink Sterk en Fred Fiege. Het werd een mooie, gelijk opgaande partij. Na een spannende strijd werden Hendrik, René en Franek de winnaars van de VHC Waddenfood partij 2019. Hendrik werd tevens uitgeroepen tot Koning van de Dag

Kaatsen

Foto: Fred Fiege

Onder goede weersomstandigheden werd afgelopen zondag de ‘Aannemer Jaap Bos’ partij gespeeld op het veld achter de kerk in Hoorn. Het ‘slagveld voor kaatsend Terschelling’ lag er dankzij veldmeester Fred Fiege weer prima bij. Door de aanwezigheid van tien spelers van de wal en vijf eilanders konden er 3 tweemans- en 3 driemansparturen worden samengesteld. De zes teams streden, verdeeld in twee poules, om de felbegeerde prijzen beschikbaar gesteld door Jaap Bos.

Kaatsen

Afgelopen zondag werd de Bakvis-kaatspartij gehouden op het veld in Hoorn. Dat de vakantie was begonnen, was direct te merken aan het aantal kaatsers van de wal (vijf) die meededen. In totaal waren er dertien kaatsers en kon er worden gestart met vijf parturen: drie parturen van drie kaatsers en twee parturen van twee. Na een enerverende strijd won het partuur van Daniel Rob. Na een stemronde werd bij tevens gekroond tot koning van deze partij.

Kaatsen

Afgelopen zondag organiseerde Kaats Vereniging Terschelling de Isola Bella Kaatspartij. Dat is de  jaarlijkse Open Terschellinger Kaatspartij, die wordt gespeeld met een zachte bal en waar altijd veel in gebeurt. Er waren twaalf leden naar het kaatsveld gekomen om te strijden om de ‘Renze Poelstra-bokaal’, de  Koningsprijs van deze partij. Partuur 4, bestaande uit Sander Bakker, Rein-jan Buren en Peter Draaisma, bleef ongeslagen en behaalde het maximale aantal punten: 21. Rein-jan Buren werd uitgeroepen tot koning van deze partij en kreeg de ‘Renze Poelstra Bokaal’.  

Kaatsen

Op zaterdag 10 september organiseerde de Kaatsvereniging Terschelling de jaarlijkse Zonneweelde Nachtkaatspartij op het veld van voetbalvereniging A.V.V. in Hoorn. Dertien enthousiaste liefhebbers meldden zich aan bij het bestuur, waardoor er vijf parturen konden worden geformeerd. De winnaars van de Zonneweelde nachtkaatspartij werden Bas Postma, Milo Aernoutse en Jos van Rosmalen. Bas Postma mag een jaar lang de titel Nachtkoning dragen.

Kaatsen

kaatsenAfgelopen zondag stond bij de Kaatsvereniging Terschelling de VHC-Waddenfood partij op het programma. Maar liefst 24 enthousiaste kaatsers en kaatsters meldden zich bij de keet. Hieruit konden acht mooie parturen worden geformeerd. In twee poules werd er gekaatst om een plaats in de finale. Zodoende speelde ieder partuur in ieder geval drie partijen. Winnaar werd het partuur van Erik Bergsma met een waardige finalestand van 5-5 en 6-0. Rein Jan Buren werd uitgeroepen tot koning van de partij.

Kaatsen

kaatsenAfgelopen zondag vond de Aannemersbedrijf Jaap Bos-partij plaats. Hierbij streden maar liefst twaalf parturen streden om de prijzen, kransen en de koningstitel. De finale ging tussen het partuur Jan Meindertsma, Kor v.d. Wal en Fred Fiege en het partuur van John Adema, Sander Bakker en Pieter Bergsma. Dit laatste partuur had het tactisch goed voor elkaar en won dan ook de finale met 5-2 6-0. John werd ook gekozen tot koning. Het volledige verslag en alle uitslagen zijn te vinden op www.kaatsverenigingterschelling.nl.

Kaatsen

kaatsenAfgelopen zondag werd op het kaatsveld in Hoorn de Vishandel de Bakvis-partij verspeeld. Twintig kaatsers, mooi weer, heerlijke vis en een drankje, oftewel alle ingrediënten waren aanwezig voor een prachtige kaatspartij. In twee poules werd er fanatiek gestreden om in de finales te komen. De strijd om de kransen ging tussen het partuur Samme Overal, Renze Poelstra en Fred Fiege en het partuur Doede van der Meer, Rein-Jan Buren en Peter Draaisma. Samme en zijn kornuiten wisten na een spannende strijd de winst binnen te halen, waarna Samme door de koningscommissie gekroond werd tot Koning.

Kaatsen

KAATSENOnder prima weersomstandig-heden werd afgelopen zondag de Haye Willemsma-partij gespeeld op het kaatsveld in Hoorn. Zestien deelnemers werden verdeeld over zes parturen, waardoor er twee parturen gevormd door twee man speelden. Na het spelen van twee poules waren Erik, Fred en Germ de eindwinnaars. In de gezellige nazit werd Erik met één stem verschil gekozen tot Koning van de partij.