gemeente

Ontbijten met de burgemeester

ontbijt-op-t-raadhuis3Vorige week donderdagochtend heeft burgemeester Bert Wassink samen met ruim zeventig schoolkinderen uit groep 7 en 8 ontbeten. Dat gebeurde in de raadszaal van het gemeentehuis op West, in het kader van de veertiende editie van het ‘Nationaal Schoolontbijt’. Het was voor de eerste keer dat er op Terschelling een Burgemeestersontbijt werd georganiseerd. Met deze deelname onderstreepte Wassink het belang van gezond ontbijten.
(foto Glenn Wassenbergh)

Herstelbesluit Manege

Met negen stemmen voor en twee stemmen tegen werd het herstelbesluit voor de manege aan de Boddelenweg 5 in Hoorn aangenomen. Inmiddels kent het langlopende dossier ruim 650 pagina’s. Het herstelbesluit is erop gericht om gemaakte fouten uit het verleden te herstellen. Met dit besluit krijgt de eigenaar de mogelijkheid om een volwaardige manege te kunnen uitbaten.

Nieuwste plan B&Y-terrein positief ontvangen

Op de agenda van de raadscommissievergadering van dinsdag 4 oktober jl. stond het nieuwste bouwplan voor het B&Y-terrein op West. Het college is van mening dat deze unieke plek bij het Groene Strand een betere invulling verdient dan de vijf bedrijfsloodsen waarvoor nu een vergunning is verleend. Dit was aanleiding om met projectontwikkelaar Segesta, de eigenaar van het terrein, in gesprek te gaan. Onlangs werd bekend dat het college en Segesta het eens zijn geworden over een nieuwe invulling: de bouw van 25 woningen en appartementen voor zowel permanente bewoning als recreatie.

Appartementen in plaats van bedrijfsunits op B&Y-terrein

Afgelopen week presenteerde het college van Burgemeester en Wethouders een plan voor herinrichting van het voormalige B&Y-terrein dat moet voorzien in de bouw van ongeveer 25 appartementen en/of grondgebonden woningen. De wethouders Teun de Jong (Ruimtelijke Ordening) en Jeltje Hoekstra (Vergunningsverlening) ontwikkelden samen met het ambtelijk apparaat een plan, waar Segesta uiteindelijk mee heeft ingestemd.

‘t Behouden Huys bouwt aan behoud verleden Terschelling

Het gemeentebestuur van Terschelling laat extra werkzaamheden uitvoeren aan het museum ’t Behouden Huys. Om het museum voor lange tijd toekomstbestendig te maken, bleek na onderzoek van de Monumentenwacht zowel extra onderhoud aan de museumpanden als een asbestsanering noodzakelijk. Bovendien is besloten een nieuwe entree te realiseren op de plek van Commandeurstraat 30; de oude entree komt hiermee te vervallen. Het betekent wel dat een tijdelijk sluiting onvermijdelijk is, het museum is dan ook gesloten van 1 oktober 2016 tot 1 juli 2017.

Tigerproject gewaardeerd met extra bonus

ab-1602-15De provincie Fryslân en Streekwurk Fryslân (Iepen Mienskipfûns) hebben besloten om gehonoreerde projecten van 2016 die sterk bijdragen aan de doelstellingen van culturele hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018, extra te waarderen met een bonus van € 2.018,=. Binnen elke subsidieronde zijn er vijf projecten die deze extra financiële bijdrage krijgen: in elke regio één project. In elke regio werden drie projecten genomineerd die kans maakten op deze extra bijdrage. In de regio Wadden- eilanden werd het Tigerproject op Terschelling verkozen als winnaar.

Staatsbosbeheer op excursie met de gemeenteraad

Vorige week donderdagavond is (een deel van) de gemeenteraad en B&W van Terschelling op uitnodiging van Staatsbosbeheer mee op excursie geweest naar de Boschplaat. Staatsbosbeheer gaat ieder jaar met het bestuur en de raad op pad om zo actuele zaken ‘in het veld’ toe te lichten en te horen of er nog meer speelt. Deze keer ging het over de levende duinen en over de toekomst van de Boschplaat.

sbb

Officiële start bouw Campus Zeevaartschool Terschelling

campusOp dinsdagochtend 5 juli werd in de bossen bij West het officiële startsein gegeven voor de bouw van de nieuwe campus van het MIWB. Naast de campus zullen ook zestien sociale huurwoningen worden gerealiseerd. De bouw is een samenwerkingsproject tussen de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL), de gemeente Terschelling en woningcorporatie De Veste. De ontwikkeling van de plannen is, evenals de uitvoering, in handen van de Koopmans Bouwgroep uit Enschede. De officiële handeling bestond uit het op zijn plek takelen van een wand-element van de campus door Janine Gerardts (de Veste), Hans Smit (Koopmans Bouwgroep), Willem Smink (NHL) en wethouder Teun de Jong. Hierna werd in Hotel Schylge het glas geheven op een voorspoedige bouw en de goede samenwerking.

Plan Natuur Golfbaan gepresenteerd

golfbaanVorige week donderdagavond organiseerde de Stichting Natuur Golfbaan Terschelling een informatie-avond in ET-10 te Midsland-Noord, waarop een kleine honderd belangstellenden afkwamen. Nadat voorzitter Cees de Breed een welkomst-woordje had gesproken gaf hij de microfoon over aan Arjen Dähne, die ondersteund door geprojecteerde afbeeldingen, het ambitieuze plan van de Golfclub Terschelling om een natuurgolfbaan aan te leggen in het dennenbos achter de Tigerstelling op West toelichtte. Tijdens de avond werd er nader ingegaan op zowel de ecologische, financiële als procedurele aspecten. Ook konden er vragen worden gesteld door de aanwezigen.