gemeente

Proosten op 2018 in het gemeentehuis


Afgelopen maandag nodigden de medewerkers en het bestuur van gemeente Terschelling de eilanders uit het glas te heffen op het nieuwe jaar. Om 16.00 uur startte de nieuwjaarsreceptie in de hal van het gemeentehuis, waar iedereen werd verwelkomd met muziek van de eilander Kingsize Band. Het gemeentehuis was voor de gelegenheid feestelijk aangekleed, glazen waren gevuld, er stond een tafel met uitnodigende hapjes en op vier verschillende schermen werden foto’s tentoongesteld van Terschellinger fotografen. Een goed begin van het nieuwe jaar!

Infoavond ‘Energiedak Werkhaven’

Onder grote belangstelling werd op woensdagavond 29 maart een informatieavond gehouden over de plannen om een energiedak bij de werkhaven te realiseren. Het publiek, dat voor een groot deel uit omwonenden bestond, zag duidelijk weinig heil in de plannen. “Wij zijn niet tegen het realiseren van groene energievoorzieningen, maar doe het niet op deze plek”, was een duidelijk statement uit de zaal.

Opbrengst kerstmarkt Schylger Jouw overhandigd

Een delegatie van VMBO ’t Schylger Jouw overhandigde vorige week donderdagmiddag een bedrag van bijna duizend euro aan de voorzitter van de Stichting Bunkerbehoud Terschelling.
Om precies te zijn 934 euro nam Jort Spanjer in ontvangst uit handen van twee van de initiatiefnemers van de kerstmarkt, die op woensdag 21 december in de aula van de school in Midsland werd georganiseerd door leerlingen van klas 3 en 4 van de beroepsgerichte leerweg Dienstverlening & Commercie en Dienstverlening en Productie.

Burgemeester feliciteert burgemeester

Op zondag 29 januari werd Peter van Riessen, ook bekend als burgemeester van Midsland, tachtig jaar.
Ter ere van deze heuglijke gebeurtenis werd er als verrassing een receptie georganiseerd in eetcafé Onder de Pannen. Peter: “Ik heb nog nooit in mijn leven zo’n mooi verjaardagsfeest gehad. Het was een geweldige verrassing.”

Zeehondenopvang bijna gereed

Dankzij de inzet en steun van diverse eilanders en eilander bedrijven is de bouw van de nieuwe accommodatie voor de zeehondenopvang op het bedrijventerrein aan de Nieuwe Dijk op West bijna afgerond.
De gemeente verleende eerder al een tijdelijke vergunning en stelde vervolgens de grond ter beschikking voor de symbolische prijs van € 1,=. Vanaf dat moment is de ontwikkeling van de opvanglocatie in een stroomversnelling geraakt en voor wat betreft de huisvesting is het levenswerk van zeehondenredder Hessel Wiegman nu bijna gereed.

Prestatieafspraken 2017 ondertekend

Vorige week woensdagmiddag ondertekenden vertegenwoordigers van de gemeente, woningstichting De Veste en de Huurdersvereniging De Brandaris in de raadszaal van het gemeentehuis een contract waarin diverse afspraken zijn vastgelegd voor het jaar 2017.
Namens de gemeente ondertekende wethouder Teun de Jong de overeenkomst, waarin afspraken staan over betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen, doelgroepen, woningtoewijzing, doorstroming, duurzaamheid, wonen met zorg, ouderenhuisvesting, leefbaarheid, nieuwbouw, gemeentewoningen en huurdersparticipatie.

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Wassink

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Terschelling vorige week donderdagmiddag keek burgemeester Bert Wassink zowel terug als vooruit in de tijd. Ook ging hij in op de omgangsvormen tussen overheid en burgers. “Ondanks het feit dat Nederland in een recent onderzoek naar de leefbaarheid hoog scoorde, wordt er toch nog heel wat geklaagd. Daarbij is een steeds grotere rol weggelegd voor de sociale media, waarbij nogal eens op de persoon wordt gespeeld.” De gemeente doet daar echter niet aan mee, gaf hij aan. “We vinden het niet netjes in het openbaar over individuele zaken te spreken. We kiezen er daarom voor ons te concentreren op ons werk en dat zo goed mogelijk uit te voeren.”

Van Bulgarije naar Terschelling

Afgelopen donderdag 15 december was het landelijke naturalisatiedag. Ook Terschelling kreeg er een nieuwe Nederlandse bij: Milena Georgieva Ivanova (40) uit Bulgarije. “Ik ben heel blij dat het bijna allemaal is afgerond”, zegt ze met een brede lach op haar gezicht. Met een heerlijk gebakje en een feestelijk boeket – oranje – bloemen feliciteerde burgemeester Bert Wassink Milena met haar Nederlanderschap