gaswinning

Meerderheid Tweede Kamer tegen gaswinning bij Terschelling

Dinsdag 27 oktober stemde de Tweede Kamer over een motie tegen gaswinning bij Terschelling.
Met het aannemen van de motie, die gezamenlijk werd ingediend door PvdA, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en ChristenUnie, is duidelijk dat de Tweede Kamer de protesten van eilandbewoners, natuurliefhebbers, lokale bestuurders en de provincie Fryslân serieus neemt. De vereniging GasTvrij Terschelling is heel blij met dit resultaat en dankt alle voorstemmende partijen voor hun inzet. “Dit is een grote stap op weg naar afstel van de plannen om hier naar gas te gaan boren”, aldus Annet van Essen van de vereniging.

Een dagje zonder gas, maar wel met soep

1553 soep gasIn het kader van de Dag van de Duurzaamheid organiseerde Actiegroep ‘1daggeengas’ op vrijdagmiddag 9 oktober een gezamenlijke soepmaaltijd bij de vuurplaats van de Staatsbos-beheercamping op West. Het doel van de actiegroep – mensen te stimuleren een dag geen of minder gas te gebruiken – werd zo op een ludieke manier ondersteund. Het ging vooral om bewustwording, gaf initiatiefneemster Willemijn Steentjes aan. “Het is belangrijk dat we ons met z’n allen realiseren hoeveel we elke dag verbruiken aan fossiele brandstoffen, en dat dat best wat minder kan.”

Taart voor Rederij Doeksen

taartDe vereniging gasTvrij Terschelling heeft bij Rederij Doeksen op West-Terschelling en in Harlingen taarten bezorgd vanwege alle steun voor de actie tegen gasindustrie op Terschelling. “De rederij ondersteunt ons doel met advertenties aan boord en heeft op de achtergrond veel voor de vereniging gedaan. Een gebakje als dank is wel op zijn plaats”, aldus een woordvoerster van gasTvrij.

 

Statenfracties willen bevriezing vergunningsaanvragen

De Friese Statenfracties van GroenLinks, CDA, SP en de Fryske Nasjonale Partij willen dat minister Kamp alle vergunningsaanvragen voor proefboringen of gaswinning in de ijskast zet.
Zij willen dat eerst de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid worden uitgevoerd. De Onderzoeksraad onderzocht de gaswinning in Groningen en concludeert dat de overheid de veiligheid van burgers ondergeschikt heeft gemaakt. Gemeenten en provincies zouden inspraak moeten krijgen in waar gas gewonnen mag worden, vindt de OVV.

Gemeenteraad Terschelling spreekt zich unaniem uit tegen gaswinning

In de raadsvergadering van afgelopen dinsdagavond heeft de gemeenteraad zich unaniem uitgesproken tegen de gaswinningsplannen van Tulip Oil.
 Namens de gehele raad las Christa Oosterbaan (PvdA) de motie tegen gaswinning voor. Na afloop klonk er een luid applaus vanaf de bomvolle publieke tribune. Wethouder Hendrik Klaas van der Wielen gaf aan dat de ingediende motie een heel duidelijk signaal afgeeft. “Het college kan de motie van harte ondersteunen. U geeft als raad een duidelijk kader aan met nadrukkelijk de opdracht om aan tafel te blijven. Het college heeft waardering voor deze professionele en constructieve houding.”

Rederij Doeksen spreekt zich uit tegen gaswinning

In een brief aan de gemeenteraad van Terschelling brengt het management van rederij Doeksen zijn bezorgdheid over de ontwikkeling rond de mogelijke aanwijzing van Terschelling als locatie voor gaswinning onder de aandacht van de bestuurders. “Omdat niet het gemeentebestuur maar het ministerie van Economische Zaken de beslissingsbevoegdheid heeft over de voorgenomen gasboring en gaswinning zou het de democratie, in het bijzonder die van het eiland, sieren wanneer er een referendum onder de inwoners en de ondernemers zou worden gehouden. Den Haag kan en mag een eventueel ‘nee’ van het eiland in onze optiek niet negeren”, aldus directeur Paul Melles.

Massale opkomst bij informatiebijeenkomsten gaswinning

1520-gaswinning-voor kopiërenDe onlangs bekend gemaakte plannen van Tulip Oil om naar gas te gaan boren vanaf het eiland dan wel voor de kust in de Noordzee, hebben voor veel onrust gezorgd op het eiland. Daarom organiseerde de gemeente Terschelling op dinsdagavond 17 februari een informatiebijeenkomst in ET-10 in Midsland, bedoeld om eilanders en belanghebbenden te informeren over het proces, de stand van zaken,
de bevoegdheden en de vervolgstappen rond het onderzoek naar gaswinning op Terschelling. Door de massale opkomst van ruim 300 eilanders was de zaal al snel gevuld. Een tweede informatieavond bleek nodig, want zo’n 150 personen konden niet meer naar binnen.

Plannen voor gasboring zorgen voor onrust op Terschelling

Demonstratie tegen gaswinning op Terschelling

De rust, die in de wintermaanden zo kenmerkend is voor Terschelling, is wreed verstoord door de onlangs in de openbaarheid gekomen plannen van het Nederlandse bedrijf Tulip Oil om naar gas te gaan boren vanaf het eiland dan wel voor de kust in de Noordzee. Op het eiland zijn de afgelopen week diverse informatieavonden georganiseerd. Ook is er een actiegroep opgericht, die onder de naam GasTvrij Terschelling naar buiten treedt. Er zijn raamposters verspreid, er is een Facebookpagina aangemaakt en er is een website in het leven geroepen waarop informatie wordt verstrekt.

Berichtgeving rond gaswinning zeer voorbarig

De afgelopen week verschenen in diverse regionale media berichten dat er vergevorderde plannen zouden zijn om op Terschelling naar gas te gaan boren. Het te winnen gas zou een waarde hebben van een miljard euro en het eiland zou een compensatie van veertig miljoen euro ontvangen van het betrokken bedrijf, Tulip Oil. “Deze berichtgeving is zeer voorbarig”, reageert Wouter van Dieren, die volgens dezelfde media het proces zou gaan begeleiden “Of er ooit een proefboring gaat plaatsvinden is nog zeer onzeker, en dat er al in 2015 geboord zou gaan worden, is zelfs pertinent onjuist. Ook is nog niet bekend hoe groot het gasveld is.” Hij vindt de ontstane publiciteit erg vervelend. “Wilde fantasieën kunnen voor veel verwarring zorgen.”