energie

Infoavond ‘Energiedak Werkhaven’

Onder grote belangstelling werd op woensdagavond 29 maart een informatieavond gehouden over de plannen om een energiedak bij de werkhaven te realiseren. Het publiek, dat voor een groot deel uit omwonenden bestond, zag duidelijk weinig heil in de plannen. “Wij zijn niet tegen het realiseren van groene energievoorzieningen, maar doe het niet op deze plek”, was een duidelijk statement uit de zaal.

Terschelling Energie geeft eiland groen licht

1572 energie 1 1572 energie 2Afgelopen zaterdagavond is de eilander coöperatie Terschelling Energie op feestelijke wijze van start gegaan. Het college van B&W gaf de officiële aftrap van de coöperatie door een levensgroot rad aan te slingeren dat groen licht op het logo wierp. Een aantal kenmerkende gebouwen op het eiland waren dat weekend al in groen licht gezet. Terschelling Energie is een coöperatie voor duurzame energie die groene stroom levert aan haar klanten en waar iedere eilander lid van kan worden.

TOV-informatieavond over waterwinning en duurzaamheid

De Terschellinger Ondernemers Vereniging organiseerde vorige week donderdagavond een voorlichtingsavond in hotel Oepkes. Het moment waarop men hoopt dat Terschelling energieneutraal zal zijn (2020) nadert met rasse schreden; ook werkt de gemeente aan een toekomstvisie, TS 25. De avond was opgesplitst in twee delen. Voor de pauze gaf Arjen Kok, werkzaam bij drinkwaterleverancier Vitens, de goed gevulde zaal inzicht in de historie van de drinkwatervoorziening op het eiland en keek hij vooruit in de toekomst. Na de pauze was het de beurt aan IJmert Muilwijk, vicevoorzitter van Organisatie Duurzame Energie. Hij stond stil bij de vraag of Terschelling in het jaar 2020 energieneutraal kan zijn.

Een dagje zonder gas, maar wel met soep

1553 soep gasIn het kader van de Dag van de Duurzaamheid organiseerde Actiegroep ‘1daggeengas’ op vrijdagmiddag 9 oktober een gezamenlijke soepmaaltijd bij de vuurplaats van de Staatsbos-beheercamping op West. Het doel van de actiegroep – mensen te stimuleren een dag geen of minder gas te gebruiken – werd zo op een ludieke manier ondersteund. Het ging vooral om bewustwording, gaf initiatiefneemster Willemijn Steentjes aan. “Het is belangrijk dat we ons met z’n allen realiseren hoeveel we elke dag verbruiken aan fossiele brandstoffen, en dat dat best wat minder kan.”

Brainstormsessie Terschelling Energieneutraal

In september 2007 tekenden de besturen van de vijf Waddeneilanden het ambitiemanifest ‘Waddeneilanden, de energieke toekomst’. Hierin werd vastgelegd dat de eilanden in 2020 volledig zelfvoorzienend willen zijn op het gebied van energie- en watervoorziening. Inmiddels zijn we acht jaar verder en lijkt het allemaal niet zo op te schieten. Wel werd het manifest in 2011 herbevestigd. De intenties zijn er nog steeds, maar waar blijven concrete acties? En dus werd als onderdeel van het Springtij Forum op donderdagmiddag in De Kraak een brainstormsessie gehouden met een aantal eilanders, eilander politici en Springtij-deskundigen met als centrale vraag: wat zou Terschelling kunnen doen om in 2020 energieneutraal te zijn? De sessie werd geleid door Antoine Maartens, die het Energieloket op Terschelling bemant.

Eén dag geen gas

Terschelling gaat 1 dag los van het gas’, dat is wat een aantal dames als actie hebben bedacht in het kader van de Dag van de Duurzaamheid op 9 oktober. Inwoners van het eiland worden opgeroepen om die dag op alle mogelijke manieren geen of minder gas te gebruiken. Tips en handige feiten worden gedeeld via de Facebookgroep ‘1daggeengas’, waar iedereen lid van kan worden.