duin

Verstuivingen in de duinen

Op de donderdagen 21 en 28 februari werden er door Staatsbosbeheer Terschelling twee excursies georganiseerd. Dit keer kregen de deelnemers een inkijkje in de werkzaamheden van Staatsbosbeheer om de duinen weer te laten stuiven. Onder leiding van boswachter Remi Hougee werden er twee locaties werden bezocht. Deelnemers mochten eerst een kijkje nemen in de duinen van Formerum waar op dit moment gewerkt wordt. Vervolgens werd de groep naar de duinen achter het Soldatenpad bij West aan Zee gebracht, waar de werkzaamheden reeds zijn afgerond en waar de eerste stuifkuilen zijn opgeleverd.

Inspirerende jaarvergadering Stichting Baai Dellewal

1553 dellewal“Het ophalen van de paarden van de Groede is te vergelijken met Baai Dellewal: het vraagt om samenwerking. Samenwerking is ook nodig om het unieke stukje Terschelling van Baai Dellewal te behouden.” Met die woorden opende dagvoorzitter Remi Hoeve de verga-dering van Stichting Natuurherstel Baai Dellewal op 9 oktober jl. Ruim zeventig belangstellenden, onder wie portefeuillehouder De Jong en een raadslid, waren bijeen in Ons Huis op West om o.a. te discussiëren over de koers van de stichting.

Boer Wietse van Deelen en SBB verlengen samenwerking

Staatsbosbeheer en Boer Wietse van Deelen gaan de komende jaren opnieuw de samenwerking aan in het duingebied aan het begin van de Boschplaat. Belangrijkste punten hierin zijn een flexibele kuddegrootte en publieksvoorlichting. ‘De Kudde van Terschelling’, zoals Wietse van Deelen zijn bedrijf heeft genoemd, graast al jaren op de Boschplaat. In de nieuwe overeenkomst is de beschikbaarheid van voldoende voedzaam gras leidend voor de kuddegrootte. In jaren dat er weinig verse aangroei is, wordt de kudde kleiner. In goede jaren kan de kudde groeien. Deze aanpak komt zowel de gezondheid van de dieren als de kwaliteit van de duinen ten goede.

wietse v deelen