dellewal

Inspirerende jaarvergadering Stichting Baai Dellewal

1553 dellewal“Het ophalen van de paarden van de Groede is te vergelijken met Baai Dellewal: het vraagt om samenwerking. Samenwerking is ook nodig om het unieke stukje Terschelling van Baai Dellewal te behouden.” Met die woorden opende dagvoorzitter Remi Hoeve de verga-dering van Stichting Natuurherstel Baai Dellewal op 9 oktober jl. Ruim zeventig belangstellenden, onder wie portefeuillehouder De Jong en een raadslid, waren bijeen in Ons Huis op West om o.a. te discussiëren over de koers van de stichting.

Gemeente pakt Dellewallocatie weer op

De gemeente Terschelling voelt zich genoodzaakt de ontwikkeling van de locatie waar zich vroeger dancing Dellewal bevond weer op te pakken. Het terrein, dat voor 2,3 miljoen euro in de boeken staat, gaat van een nieuwe bestemming voorzien worden. Het is niet langer financieel verantwoord om hiermee te wachten, aldus de tekst in het door de gemeente uitgegeven persbericht. De rest van de baai (vanaf de voormalige dancing tot het Lichtje) blijft in aanmerking komen voor natuurherstel.

Reactie Stichting Natuurherstel Baai Dellewal op het persbericht van de gemeente:
Het bestuur van de Stichting Natuurherstel Baai Dellewal is verontwaardigd over het persbericht van de Gemeente Terschelling betreffende de locatie Dellewal. Al vanaf oktober 2013 probeert de stichting samen met de gemeente tot een plan te komen voor deze locatie. “Het gaat om het stoppen van de bebouwing en het redden van de natuurlijke schoonheid van het unieke duingebied langs de Hoofdweg. Omdat de baai een mooi plan verdient, hebben we een professionele gebiedsvisie ontwikkeld voor het hele gebied tot aan het Lichtje”, aldus de stichting. De stichting is van mening dat hen geen mogelijkheid wordt gegeven om samen met de volksvertegenwoordigers aan een oplossing te werken. “Van de raadsleden en portefeuillehouder kregen wij niet eens een reactie op ons verzoek tot overleg. Sterker nog: er zijn geruchten dat aan de raad opgedragen is niet te reageren.
Het is al langer bekend dat het gemeentebestuur voorstander is van bebouwing van de locatie. Appartementen stapelen lijkt het hoogste rendement te leveren.”

Stichting Baai Dellewal krijgt subsidie

De dames van Stichting Baai Dellewal stonden afgelopen zaterdagmiddag extra vrolijk op de kerstmarkt bij Zus en Herman. En dat was niet alleen omdat er zoveel supporters pofkes en cakes hadden gebakken voor het goede doel. “Ten aanzien van dat plan hebben we enorm goed nieuws gekregen, aldus Nelly de Graaf. “Allereerst krijgen we hulp van een professionele fondsenwerver: Tia van der Velde gaat belangeloos voor de baai aan het werk. En als kers op de taart kregen we een brief van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het fonds geeft ons een bijdrage van maar liefst 35.000 euro!”