Brainstormsessie Terschelling Energieneutraal

In september 2007 tekenden de besturen van de vijf Waddeneilanden het ambitiemanifest ‘Waddeneilanden, de energieke toekomst’. Hierin werd vastgelegd dat de eilanden in 2020 volledig zelfvoorzienend willen zijn op het gebied van energie- en watervoorziening. Inmiddels zijn we acht jaar verder en lijkt het allemaal niet zo op te schieten. Wel werd het manifest in 2011 herbevestigd. De intenties zijn er nog steeds, maar waar blijven concrete acties? En dus werd als onderdeel van het Springtij Forum op donderdagmiddag in De Kraak een brainstormsessie gehouden met een aantal eilanders, eilander politici en Springtij-deskundigen met als centrale vraag: wat zou Terschelling kunnen doen om in 2020 energieneutraal te zijn? De sessie werd geleid door Antoine Maartens, die het Energieloket op Terschelling bemant.