Bouw appartementencomplex krijgt vorm

Na de bouwvakvakantie heeft bouwbedrijf Kolthof de draad weer opgepakt bij de bouw van het appartementencomplex op het Groene Strand. “Na een voorbereidingsperiode, waarbij de wapening van de keldervloer is gelegd en goedgekeurd is door de constructeur, kon vorige week het beton worden gestort”, vertelt Wally Kolthof. “Na het aanbrengen van een voor zowel omwonenden als het personeel betrouwbare damwand, kunnen we verder gaan met de volgende fase.” Voor de firma Trip/Hek was het storten van het beton een hele uitdaging. “We hebben een nieuw record geboekt voor wat betreft de hoeveelheid beton die in één keer moest worden gestort: 300m3”, zegt  Henk Trip daags na de geslaagde actie.