Bijzondere strandvondst

Schelpenkenner Gerrit Doeksen uit Midsland heeft op maandag 6 januari een aantal bijzondere schelpen gevonden op het Noordzeestrand bij paal 13. Het ging hierbij om zowel levende als dode Wijde mantels. Doeksen noemt het uniek dat Mantelschelpen – die hun naam danken aan hun vorm die op een gespreide mantel lijkt – op Terschelling in zo’n grote hoeveelheid zijn aangespoeld. “De laatste keer dat er tientallen exemplaren aanspoelden dateert, voor zover mij bekend, uit januari 2017.”