Bijdrage Rabobank aan Terschellinger projecten

Afgelopen maandagochtend namen vertegenwoordigers van twee Terschellinger projecten in het Rabobank filiaal in Midsland een bijdrage uit het Rabobank Coöperatiefonds in ontvangst. Stichting T-jazz ontving 1.500 euro voor het organiseren van een Jazz-festival met als doel jazz als muzieksoort te stimuleren en meer onder de aandacht te brengen op Terschelling. De West Aleta Singers ontvingen een bijdrage van 2.000 euro. Dit bedrag zal worden besteed aan de herdenking c.q. viering van ‘100 jaar schipbreuk West Aleta’.