Begrazing rondom ‘Boerderij van Leunen’

Staatsbosbeheer wil het duingebied rondom de voormalige boerderij van Van Leunen vlakbij Doodemanskisten open gaan maken en houden door middel van begrazing met Nederlandse landgeiten. Het gebied is langzaam aan het vol groeien met dennen en Amerikaanse vogelkers. De geiten vreten deze struiken en boompjes kaal waardoor ze afsterven. De komende weken gaan de boswachters met buurtbewoners en andere betrokkenen in gesprek hoe het gebied precies ingericht gaat worden. Het is de bedoeling om in maart het gebied in te richten.