Basiscursus Imkeren afgerond

De geslaagden van dit jaar, v.l.n.r. Hedy Kloeg, Arjen Pootjes, Saskia Zeijlemaker, Jeroen van Abswoude, Monique Reinders en Trix van Huystee, met rechts cursusleider Klaas Sluiman

De afgelopen twee jaar hebben achttien cursisten in de Bijenstal van het Bijenpark in Midsland de Basiscursus Imkeren gevolgd. Deelnemers waren hoofdzakelijk vrouwen. “Daarmee werd het imago van de bijenhouderij als ‘oude-mannen-hobby’ gelogenstraft”, zegt Klaas Sluiman, stuwende kracht achter het Bijenpark. “Het is bovendien een hobby voor alle leeftijden. Daarom wordt dit jaar de belangstelling gepeild onder scholieren om te komen tot een jeugd-imkeropleiding.” Volgens Sluiman was het de afgelopen maanden “een honingfeest”, omdat het seizoen bijzonder goed was. “Het was een heerlijke warme zomer met toch voldoende vocht om de planten – met name de heide – nectar te laten leveren.”