Archief voor Auteur: de Terschellinger

Marc van Vliet: letterkunst in het landschap

Ook al was er dan geen ‘echt’ Oerol, hier en daar op het eiland waren wel degelijk echte Oerol-activiteiten gaande. Het grote verschil was alleen dat er dit keer geen publiek bij aanwezig was, maar een camera die alles vastlegde. Zo bouwde  kunstenaar Marc van Vliet voor Oerol dagelijks nieuwe letters in het landschap, die  werden ‘onthuld’ door middel van een kort filmpje met dichter Kasper Peters in de hoofdrol.  “Ik wilde via de ogen van Kasper het eiland laten zien”, vertelt Marc. “Zo konden we iedereen die niet kon komen toch een klein stukje Oerol 2020 meegeven.” De tien letters vormden uiteindelijk het woord ‘veerkracht’. “Want dat is wat we nodig hebben met z’n allen in deze tijden en in deze maatschappij”, aldus Marc. 

Uitbreiding kudde Exmoors en Galloways

Het begrazingsgebied bij West aan Zee en Eldorado is dit voorjaar uitgebreid met delen van de Noordsvaarder en het Groenplak. Afgelopen week zijn de eerste nieuwe Exmoor pony’s gearriveerd en aan de kudde toegevoegd. Deze week zijn ook nieuwe Galloway runderen aangekomen. Staatsbosbeheer heeft de dieren in opdracht van de Provincie Fryslân aangeschaft om in een groter deel van het duingebied de vergrassing en verruiging tegen te gaan. Deze uitbreiding is dan ook onderdeel van de maatregelen om de invloed van stikstof op de duinnatuur te verminderen. 

Extra picknickbanken in de natuur

Staatsbosbeheer heeft afgelopen week twaalf extra picknickbanken geplaatst langs de fietspaden in de duinen en de bossen van Terschelling. “We hebben dit gedaan omdat mensen in coronatijd meer de natuur in trekken en we kwetsbare stukken willen ontzien”, aldus boswachter Remi Hougee. “Daarom zijn door ons twaalf picknickbanken geplaatst, verspreid over het eiland. Daarnaast worden er op vijftien plekken boomstammen neergelegd waarop wandelaars en fietsers kunnen uitrusten.” 

Nieuwe cranberry-fietsroute

De bekende geschiedenis van de cranberry komt tot leven in een gezamenlijke actie van de VVV Terschelling en Cranberry Terschelling: een nieuwe fietsroute over het eiland langs alle plekken die te maken hebben met de cranberry. Afgelopen donderdag werd de fietsroute ‘ergens’ in de duinen van West gepresenteerd door VVV-directeur Michel Aaldering en Hans van Keulen, directeur van Cranberry Terschelling. Ook vond er de aftrap plaats van de nieuwe Terschelling Challenge. 

Oerol sluit alternatieve editie af “met goed gevoel”

Foto: Neeke Smit

Afgelopen vrijdagavond werden tegen zonsondergang de vijf dagen van Het Imaginaire Eiland, het alternatieve Oerolfestival, afgesloten door een dj op grote hoogte op de Betonning. “Het was een heel ander Oerol, maar we sluiten het af met een goed gevoel”, aldus directeur Siart Smit. “We zijn een nieuw avontuur aangegaan met z’n allen en hebben een nieuw medium ontdekt: de digitale ruimte als festivalterrein. Op deze manier hebben we op een andere manier toch verbinding kunnen maken met het publiek. Ook bood het de mogelijkheid om op een andere manier met de makers te werken.”

Landal GreenParks breidt uit op Terschelling

De Segesta Groep uit Alkmaar is inmiddels gestart met de bouwwerkzaamheden voor negentien recreateappartementen en vier twee onder één kapwoningen op West-Terschelling. Landal GreenParks gaat de verhuur van de appartementen verzorgen. Naar verwachting kunnen de eerste gasten over anderhalf jaar worden verwelkomd. ”Na decennia van planvorming wordt er eindelijk gebouwd op deze unieke locatie aan het Groene Strand op Terschelling”, aldus Jeroen Klinkert, projectontwikkelaar bij de Segesta Groep. “Met de recreatieappartementen richten wij ons op het luxe segment. Hier is enorm veel vraag naar”.

Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog

Vorige week vrijdag overhandigde Saskia Smit het eerste exemplaar van het boek ‘Dagboek van Iem Smit’ aan haar oom Hannes Smit, zoon van de in 1999 overleden Terschellinger stuurman. In het 64 pagina’s tellende boek omschrijft Iem hoe hij de bezettingsjaren op Terschelling tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft beleefd. Het idee om de aantekeningen van haar opa in boekvorm uit te brengen ontstond nadat ze in het tv-programma ‘Verborgen verleden van Nederland’ enkele fragmenten uit het dagboek van haar opa had voorgelezen. Ze kreeg daar veel leuke reacties op, en zo ontstond het idee om de aantekeningen in boekvorm uit te brengen. 

Oerol Festival 2020: “Niet doorgaan was geen optie”

Vijf dagen in plaats van tien dagen, geen voorstellingen in de natuur, geen live muziek, geen expedities, maar voorstellingen die onder de noemer ‘Het Imaginaire Eiland’ te zien zijn op de website oerol.nl. Dat is de 2020 versie van het Oerol Festival, dat afgelopen maandagochtend om tien uur van start ging. De alternatieve opzet betekende een enorme uitdaging voor de organisatie. Want hoe maak je ondanks alle beperkingen een festival dat toch echt Oerol is? Tijdens een bescheiden openingsbijeenkomst in de Oerol-schuur op Kinnum vertelden directeur Siart Smit, artistiek leider Kees Lesuis en programmacoördinator Sabine Pater hoe het festival er deze week uitziet, en hoe dat tot stand is gekomen. 

Volkshogeschool in Hoorn luidt noodklok

Om het hoofd boven water te kunnen houden, heeft de Folkshegeskoalle Schylgeralân een verzoek ingediend bij de provincie Friesland voor een financiële bijdrage van € 100.000,=. “Het exploitatietekort is een direct gevolg van de coronacrisis”, legt directeur Amarins Geveke uit. “Afgelopen winter heeft er een grote verbouwing plaatsgevonden. De plannen hiervoor zijn al ver voor de crisis gemaakt en konden worden uitgevoerd binnen de beschikbare kredietruimte. Maar doordat we gedurende een lange periode helemaal geen inkomsten hebben gehad is er nu een probleem ontstaan.”

De Stilen in coronatijd: “Je gaat door op adrenaline”

Het is alweer drie maanden geleden dat het coronavirus het gewone leven compleet ontregelde. Gelukkig lijkt het langzamerhand de goede kant op te gaan en kunnen de maatregelen steeds verder worden versoepeld. En daar is Arieke Sieben, teamleider in De Stilen, blij mee. Want zowel de bewoners als het personeel van De Stilen hebben een heftige tijd achter de rug, vertelt ze. “Je moet voortdurend zeggen dat iets niet mag en niet kan terwijl dat volledig tegen je gevoel in gaat. En hoe leg je dat uit aan iemand die het niet meer zo goed snapt?”  Afgelopen woensdag ging de nieuwste verruiming in. “Maar ook al mag er nu meer, het blijft zoeken naar wat er wel en niet kan. Best lastig, want voor veel mensen gaat het niet snel genoeg. Maar ons uitgangspunt is en blijft: hoe bezorgen we de bewoners een waardevolle dag. En daar doen we met z’n allen, hoe moeilijk soms ook, onze uiterste best voor.”