Archief voor Auteur: de Terschellinger

Paardenreddingboot trekt veel bekijks

Foto: Nicolette van Berkel)Vorige week donderdagavond werd op het Noordzeestrand bij de strandovergang van Oosterend een demonstratie gegeven hoe men in vroeger tijden de roeireddingboot lanceerde. Dit gebeurde met behulp van twaalf Friese paarden, die de kar over het duin en het strand naar de waterlijn trokken. Vervolgens werd de boot met behulp van twee paarden gelanceerd waarna de roeiers de branding trotseerden en heen en weer roeiden voor de kust. Vele honderden nieuwsgierigen waren naar het strand gekomen om de demonstratie te bekijken. Op de donderdagen 6 en 20 augustus en op zondag 27 september zal de demonstratie worden herhaald.
Foto: Nicolette van Berkel)

Herstelplan De Grië

Stichting Herstel De Grië is voornemens om in de nazomer van 2015 een start te maken met de uitvoering van het ‘Herstelplan De Grië’ op Terschelling. Het gebied De Grië, dat gekenmerkt wordt door karakteristieke elzensingels, verkeert in een slechte staat. Slechte afwatering en invloeden van het zoute zeewater in combinatie met weinig onderhoud hebben ervoor gezorgd dat De Grië aan een flinke opknapbeurt toe is. De kern van het herstelplan ligt in het verbeteren van de waterhuishouding en de toegankelijkheid van De Grië, het herstellen van het elzensingel-landschap en de buitendijken van de eendenkooien.

 

Kaatsen

kaatsenAfgelopen zondag kwamen dertig enthousiaste kaatsers bijeen op het kaatsveld achter de kerk in Hoorn, om tijdens de ‘Jaap Bos partij’ uit te maken wie er met de kransen naar huis mocht gaan. Even over elven werd er gestart op vier perken. De zon scheen en zorgde voor een lekker temperatuurtje. Het enthousiaste publiek en fanatieke spel maakte het tot een prachtige dag. Met veel inzet en goed kaatsspel kwamen de parturen Bas Postma en Thomas Miedema in de finale. Hier bleek het partuur Thomas Miedema, Richard Rob en Gerard Lodder te goed voor het partuur Bas Postma, Daniël Rob en Roel Ewouds en werd Thomas uitgeroepen tot koning van de partij.

Ringsteken

paardenAfgelopen maandagavond organiseerde de rijvereniging ‘De Terschellinger Ruiters’ een ringsteekwedstrijd in de manege aan de Duinweg in Formerum.

Onder het toeziend oog van bijna 200 toeschouwers streden 18 deelnemers om de prijzen.Ze reden vier ronden waarbij maximaal 16 ringen konden worden gestoken. Liz Flood eindigde op de eerste plaats. Zij stak tien ringen met een gemiddelde rondetijd van 30,01 seconden.
Op de foto Kim Bangma

TOK 2015 succesvol verlopen

tennisDe toernooicommissie van de Terschel-linger Open Kampioenschappen tennis kan terugkijken op een geslaagde 28ste editie. In een tijdsbestek van acht dagen werden er door 95 deelnemers 150 wedstrijden gespeeld.
Alleen op zaterdagmiddag wilde het weer niet meewerken, maar de slotdag van het toernooi, zondag 26 juli, werd onder prima weersomstandigheden afgewerkt. En dat het enkele minuten na de prijsuitreiking begon te regenen kon de pret uiteraard niet drukken.

Gemeente pakt Dellewallocatie weer op

De gemeente Terschelling voelt zich genoodzaakt de ontwikkeling van de locatie waar zich vroeger dancing Dellewal bevond weer op te pakken. Het terrein, dat voor 2,3 miljoen euro in de boeken staat, gaat van een nieuwe bestemming voorzien worden. Het is niet langer financieel verantwoord om hiermee te wachten, aldus de tekst in het door de gemeente uitgegeven persbericht. De rest van de baai (vanaf de voormalige dancing tot het Lichtje) blijft in aanmerking komen voor natuurherstel.

Reactie Stichting Natuurherstel Baai Dellewal op het persbericht van de gemeente:
Het bestuur van de Stichting Natuurherstel Baai Dellewal is verontwaardigd over het persbericht van de Gemeente Terschelling betreffende de locatie Dellewal. Al vanaf oktober 2013 probeert de stichting samen met de gemeente tot een plan te komen voor deze locatie. “Het gaat om het stoppen van de bebouwing en het redden van de natuurlijke schoonheid van het unieke duingebied langs de Hoofdweg. Omdat de baai een mooi plan verdient, hebben we een professionele gebiedsvisie ontwikkeld voor het hele gebied tot aan het Lichtje”, aldus de stichting. De stichting is van mening dat hen geen mogelijkheid wordt gegeven om samen met de volksvertegenwoordigers aan een oplossing te werken. “Van de raadsleden en portefeuillehouder kregen wij niet eens een reactie op ons verzoek tot overleg. Sterker nog: er zijn geruchten dat aan de raad opgedragen is niet te reageren.
Het is al langer bekend dat het gemeentebestuur voorstander is van bebouwing van de locatie. Appartementen stapelen lijkt het hoogste rendement te leveren.”

Taart voor Rederij Doeksen

taartDe vereniging gasTvrij Terschelling heeft bij Rederij Doeksen op West-Terschelling en in Harlingen taarten bezorgd vanwege alle steun voor de actie tegen gasindustrie op Terschelling. “De rederij ondersteunt ons doel met advertenties aan boord en heeft op de achtergrond veel voor de vereniging gedaan. Een gebakje als dank is wel op zijn plaats”, aldus een woordvoerster van gasTvrij.

 

Regenachtige start van tennistoernooi

tennisOnder slechte weersomstandig-heden is afgelopen zondagmiddag de jaarlijkse strijd om de Terschellinger Open Kam-pioenschappen van start gegaan. Om 12.00 uur werden op alle vier de all-weather banen de eerste poule-wedstrijden in de verschil-lende disciplines gespeeld. Bij het ter perse gaan van deze editie werd er nog volop gestreden om de plaatsen in de kwartfinales. Wilt u actueel worden geïnformeerd over de stand van zaken? Kijk dan op de website van TOW, www.tow.nl.

Recordopkomst bij kaatsvereniging

Tijdens de wekelijkse kaatsavond op het veld achter de kerk in Hoorn beleefde men afgelopen maandag een recordopkomst van kaatsliefhebbers.
Liefst 36 personen meldden zich aan om een partijtje mee te spelen. Een aantal dat, voor zover bekend, nog nooit is voorgekomen in de rijke historie van de kaatsvereniging. Er werden in allerijl zes perken gemaakt, waarna men er enthousiast tegen aan ging.

Hilda Lok wint harddraverij

lokOp het strand van Oosterend organiseerde de paardenhoudersvereniging ‘et Hossefolk’ afgelopen zondagmiddag een draverij voor zowel aangespannen als paarden onder het zadel. Er kwamen dertien deelnemers aan de start. Dit had tot gevolg dat Jan Terpstra in de eerste ronde solo reed. Het werd een spannende strijd die uiteindelijk, net als vorige jaar, werd gewonnen door Hilda Lok, die eerder dit jaar ook al de Sint Jans draverij in Midsland op haar naam had geschreven.