Aanvullende aanpak watercrassula

De watercrassula op Terschelling is nog niet weg na de aanpak van de afgelopen twee jaar. Er is nog een kans dat het lukt om deze exoot te verwijderen, daarom start de provincie Fryslân in december met een aanvullende aanpak. Hiervoor stelt het college van Gedeputeerden van de provincie Fryslan nog eens 1 miljoen euro beschikbaar.