75 jaar Bevrijding van Terschelling

Foto: archief museum ’t Behouden Huys

Volgend jaar zullen er rond 5 mei op veel plaatsen in Nederland activiteiten worden georganiseerd in het kader van 75 jaar Bevrijding. Terschelling werd echter pas ruim drie weken later, op 30 mei,  ‘bevrijd’ van de Duitse bezetters. Binnen de Stichting Bunkerbehoud Terschelling is het idee ontstaan om op 30 mei 2020 het 75-jarig jubileum te vieren. Afgelopen zaterdagochtend vond er in het bezoekerscentrum op de Tigerstelling daarom een oriënterende bijeenkomst plaats.