Vogelcursus afgerond


De door de Vogelwacht georganiseerde BMP-cursus werd onlangs met succes afgerond. De doelstelling van het Broedvogel Monitorings Programma is om vogels te kunnen herkennen ten behoeve van de officiële registratie. Dankzij de cursus kan een groep enthousiaste vogelliefhebbers helpen bij de registratie van voornamelijk weidevogels in de Terschellinger Polder. Een goede registratie is belangrijk voor de Terschellinger boeren die meewerken aan weidevogelbeheer. Onder leiding van Arie Ouwerkerk werd deze cursus gestart met zestien deelnemers waarvan er twaalf met succes het examen hebben afgerond. Foto: Arie Ouwerkerk