Statenfracties willen bevriezing vergunningsaanvragen

De Friese Statenfracties van GroenLinks, CDA, SP en de Fryske Nasjonale Partij willen dat minister Kamp alle vergunningsaanvragen voor proefboringen of gaswinning in de ijskast zet.
Zij willen dat eerst de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid worden uitgevoerd. De Onderzoeksraad onderzocht de gaswinning in Groningen en concludeert dat de overheid de veiligheid van burgers ondergeschikt heeft gemaakt. Gemeenten en provincies zouden inspraak moeten krijgen in waar gas gewonnen mag worden, vindt de OVV.