Rechter heft beslaglegging Dellewal op

Op woensdag 11 februari heeft de rechtbank in Leeuwarden uitspraak gedaan in de zaak van WestCord Hotels tegen de gemeente Terschelling inzake de beslaglegging op de grond van Dellewal. De rechter oordeelde dat WestCord geen beslag op deze grond mag leggen en hief daarmee het beslag op.
Vorig jaar februari had Harry Westers, eigenaar van WestCord Hotels, beslag laten leggen op de grond waarvan de gemeente Terschelling de eigenaar is. Westers wil Hotel Schylge graag uitbreiden en wilde daarom de grond kopen van de gemeente. Bij de rechtbank betoogde hij dat de plannen met de gemeente al in een ver gevorderd stadium waren, en dat de college van B&W hem had toegezegd de grond te zullen verkopen. De rechtbank oordeelde echter dat het college tijdens de onderhandelingen voldoende duidelijk had gemaakt te handelen onder voorbehoud van instemming door de gemeenteraad.