Reactie PBT op publicaties rond het klokkenluidersdossier

In een persbericht gaat Plaatselijk Belang Terschelling in op publicaties in de pers betreffende het klokkenluidersdossier en de reacties daarop. “Door de publicaties in de Leeuwarder Courant en de Volkskrant over deze affaire alsmede de biecht van de klokkenluider middels een brief voorgelezen door Gossen Bos in de commissievergadering van 3 maart jl. wordt er door zowel het college/burgemeester als door alle coalitiefracties in de commissievergadering direct een rookgordijn opgetrokken om de kern van de zaak te verdoezelen. Kern van de zaak is dat de klokkenluider niet een vermoeden meldt, maar zelf opbiecht dat in opdracht van de gemeente structureel vanaf 2012 overschrijdingen van budgetten heeft verschoven naar posten die door de raad niet of nauwelijks gecontroleerd kunnen worden”, aldus PBT in het persbericht..